Aktuellt

Nyaste översikt av bostadsmarknaden

asuntomarkkinakatsaus 2/2015 (nostokuva)
Översikt av bostadsmarknaden 2/2015: Bostadsrättsbostäder 27.7.2015
Bostadsrättsbostäder var temat för den andra bostadsmarknadsöversikten år 2015. Marknadsläget granskades med hjälp av ett index som grundar sig på antalet inlösta bostäder och bostädernas omsättning. Bruksvederlaget i bostadsrättsbostäderna jämfördes med uppgifterna för fritt finansierade bostäder och ARA-bostäder i de största städerna och i tillväxtregionerna.
Läs mer

Mera översikter

Mest aktuella nyheter RSS

Årsuppgifterna för 2016 via ARAs e-tjänst

23.11.2017
De allmännyttiga samfund som utnämnts av ARA måste fylla upp och lämnas in årsuppgifter senast 8.12.2017.

Kommunernas bostadsmarknadsutredning 2017

26.10.2017
ARA samlar en gång om året in kommunernas redogörelse över bostadsmarknaden via den elektroniska blanketten. Sänd information till ARA före 8.12.2017.

Nya kriterier för koldioxidsnålt byggande testas i offentliga byggprojekt

12.9.2017
Miljöministeriet gav ut en omfattande anvisning och kriterier för koldioxidsnålt byggande. De nya verktygen ska först testas i offentliga byggprojekt. ARA har börjat utreda hur kriterierna kan tillämpas på en del av centralens objekt inom nyproduktionen.

En mobilapplikation för självbedömning av tillgängligheten i bostadsvåningshusets gemensamma utrymmen

27.6.2017
Med applikationen kan husets disponent, styrelse, aktieägare eller invånare själva bedöma om utomhusområdena och de gemensamma utrymmena där inne är tillgängliga.
Mera nyheter och pressmeddelande

ARAs särpublikationer

Vuokratalon isännöintitehtäväluettelo (2015) kansi
Förteckning över disponentuppgifter i hyreshus 30.3.2017
Publikationen går igenom de uppgiftsområden och saker som hör till disponentuppgiften i hyreshus. Dessutom erbjuder publikationen information om målsättningarna med fastighetsutveckling och åtgärderna för dem samt särdragen i hyresbostadsbolagets underhåll. (Publikationen är på finska)
Läs mer
Boende mitt i vardagen -opas, kansi
Boende mitt i vardagen – Hanbok om gemensam utveckling av bostadsnätverk 30.3.2017
I handboken presenteras ett nytt sätt att ordna utvecklingsstörda personers boende. I handboken presenteras modellen för gemensam utveckling av bostadsnätverk där utvecklingsstörda personers bostäder ligger på vanliga bostadsområden.
Läs mer

Mera publikationer..