Aktuellt

Nyaste översikt av bostadsmarknaden

Asuntomarkkinakatsaus 1/2017, ARA-indeksikartta 2016 (nostokuva)
Översikt av bostadsmarknaden 1/2017: hyresbostäder 30.5.2017
I år 2016 minskade antalet personer som köade för en ARA-bostad. Det blev vanligare att bo på hyra, samtidigt som antalet ARA-bostäder minskar. Marknadsläget för hyresbostäder förbättrades i de stora städerna.
Läs mer
Mera översikter

Mest aktuella nyheter RSS

Inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder höjs

13.6.2018
I fortsättningen kan reparationsunderstöd beviljas hushåll där bruttoinkomsterna för en person inte överstiger 2 000 euro i månaden. Målet är att göra det lättare för dessa personer att bo hemma.

Inkomstgränserna för ARA-bostäder slopas

1.2.2018
Inkomstgränserna för ARA-bostäder slopas från och med den 1 mars 2018.
Regeringen har dessutom frångått planerna på att börja göra regelbundna kontroller av inkomsterna för dem som bor i ARA-bostäder.

ARA beslöt om reservering för investeringsunderstöd för byggande eller ombyggnad av bostäder för grupper med särskilda behov

31.1.2018
ARA har gjort understödsreserveringar för byggande eller ombyggnad av sammanlagt 943 hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. Understödsreserveringen uppgår till sammanlagt 33 miljoner euro.
ARApäivä sali

Under ARA-dagen söktes nya innehåll för bostadspolitiken

26.1.2018
Den traditionella ARA-dagen i januari samlade experter inom boende och byggande för att fundera på nya innehåll för bostadspolitiken.
Mera nyheter och pressmeddelande

ARAs särpublikationer

ARAn raportteja 2/2018: Selvitys mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuntokannan tilasta ja asumista tukevista palveluista
Utredning om bostadsbestånd och boendets stödtjänster för rehabiliterande med psykisk ohälsa och rehabiliterande med missbruka) 7.3.2018
Utredningens syfte var att kartlägga nuläget i fråga om bostadsenheter för rehabiliterande med psykisk ohälsa eller missbruk i hela landet samt granska närmare behovet av boende och stöd i vardagen samt befintliga tjänster för stöd i vardagen för rehabiliterande med psykisk ohälsa i städer (Esbo, Vanda, Tammerfors, Uleåborg, Kuopio, Lahtis, Björneborg och Jyväskylä) som deltar i Åtgärdsprogrammet för förebyggande av bostadslöshet 2016–2019 (AUNE).
Läs mer
ARAra 1/2018 kansi
Delade utrymmen (Jaetut tilat) 7.3.2018
I undersökningen utreddes de ensamboendes åsikter på de gemensamma utrymmena samt på de nya modellerna för boende, som baserar sig på bostadsytor som är delade på olika sätt. I bakgrunden låg tre aktuella teman: det allt vanligare ensamboendet, hyresboende och delandet av bostadsytor.
Läs mer
Mera publikationer..