Ajankohtaista

Tuoreimmat uutiset

70 vuotta takana – ARA-päivä luotasi tulevaisuutta 23.1.2019
Valtio on tukenut 70 vuoden kuluessa yli miljoonan asunnon rakentamista. ”ARA on täyttänyt hyvin yhteiskunnallisen roolinsa asumisen kehittäjänä ja edelläkävijänä", ministeri Kimmo Tiilikainen sanoi ARA-päivässä.
Lue lisää
ARAviesti_kansi1_19raj
Vuoden ensimmäinen ARA-viesti on ilmestynyt 21.1.2019
Tutustu Vuoden parhaat ARA-neliöt 2019 -palkinnon saajaan, Kotihelmi-asunto-osuuskunnan uutta luovaan hankkeeseen sekä opiskelija-asumisen uusiin tuuliin. Nämä ja paljon muuta uudessa ARA-viestissä.
Lue lisää
Puukuokka_p
Vuoden parhaat ARA-neliöt -palkinto: Lakea Oy, Puukuokka 1-3 14.1.2019
Puukuokassa yhdistyvät uutta luova arkkitehtuuri, uudet puurakentamisen tekniikat ja kohtuuhintainen asuminen.
Lue lisää
Lisää uutisia vuodelta 2019..

Asumisoikeusasuntojen kysynnässä suuria alueellisia eroja 10.12.2018
Elokuussa 2018 Suomessa oli 47 100 asumisoikeusasuntoa 47 kunnassa. ASO-asunnot keskittyvät suuriin ja kasvaviin kaupunkeihin ja niiden kehyskuntiin.
Lue lisää
Ensimmäiset ARA-asumisen raivaaja -tunnustuspalkinnot menevät Haapajärvelle, Kemijärvelle ja Suomussalmelle 13.12.2018
ARA-asumisen raivaaja -tunnustus kannustaa toimijoita kehittämään ARA-asuntokantaa ja asunto-oloja kokonaisvaltaisesti, pitkäjänteisesti ja innovatiivisesti. Palkitut toimijat ovat olleet edelläkävijöitä ARA-asuntokannan sopeuttamisessa ja kehittämisessä.
Lue lisää
ARA-asumisen raivaaja -tunnustuksen finalistit valittu 29.10.2018
Ensimmäistä kertaa jaettavan tunnustuksen saajiksi on valikoitunut 7 vuokrataloyhteisöä, kuntaa ja kaupunkia.
Lue lisää
Lisää uutisiavuodelta 2018...

Tuorein ARAn selvitys

ARA-asuntokanta 2000-luvulla
ARA-asuntokannan kehitys 2000-luvulla 17.1.2019
Selvitys sisältää tietoa ARA-asuntokannan kehityksestä 2000-luvun alusta vuoteen 2017. Tiedot asuntojen määrästä perustuvat Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään ja ARAn rekistereihin.
Lue lisää
Lisää tilastoselvityksiä...

Tietoa asuntomarkkinoista

ASO-asunnot 2001-2018 ja niiden osuus ARA-tuotannosta
Asuntomarkkinakatsaus 2/2018: asumisoikeusasunnot 12.12.2018
Asumisoikeusasunnoista tehdyssä katsauksessa tarkastellaan asumisoikeusasuntojen markkinatilannetta ja käyttövastikkeita ASO-indeksin avulla. Tilastot julkaistaan kerran vuodessa asumisoikeusyhteisöiltä kerättyjen tietojen pohjalta.
Lue lisää
Muut asuntomarkkinakatsaukset löydät täältä

Asunnottomuustilastot

Asunnottomien määrä 1987-2017 nosto
Asunnottomat 2017 6.4.2018
Suomessa oli vuoden 2017 lopussa 7 112 asunnotonta, joista yksineläviä oli 6 615 ja perheellisiä 497. Asunnottomien määrä väheni noin 331 henkilöllä edellisvuodesta. Määrä on laskenut viimeiset 5 peräkkäistä vuotta. Nuorten asunnottomuus lisääntyi vuonna 2017. Tiedot ilmenevät ARAn julkaisemassa asuntomarkkinakyselyssä.
Lue lisää

ARAn erillisjulkaisuja

Taajamasta palvelutaajamaksi - kansi(nosto)
Taajamasta palvelutaajamaksi 29.3.2018
Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut -tutkimushankkeessa selvitettiin mm. 9 arkkitehtuuriin ja kaupunkisuunnitteluun liittyvän diplomityön avulla Helsingin, Porvoon, Raision, Rauman, Tampereen, Vantaan, Inarin ja Lapinjärven tapausten kautta yleisemminkin sovellettavia ratkaisuja niin keskustojen palvelukortteliksi kuin ikäystävälliseksi taajamaksi. Julkaisu esittää diplomitöiden tulokset, ja niiden pohjalta syntynyttä pohdintaa tulevaisuuden suunnasta.
Lue lisää
Lisää julkaisuja

ARAn raportteja-sarjan julkaisut

ARAn raportteja 2/2018: Selvitys mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuntokannan tilasta ja asumista tukevista palveluista
Selvitys mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuntokannan tilasta ja asumista tukevista palveluista 7.3.2018
Selvityksen tehtävänä oli kartoittaa mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien asumisyksiköiden nykytilaa koko maassa. Lisäksi tarkasteltiin tarkemmin AUNE-ohjelmassa mukana olevien kaupunkien mielenterveyskuntoutujien asumisen ja arjen tuen tarvetta sekä olemassa olevia palveluja.
Lue lisää
Lisää sarjan julkaisuja...