Utvecklingsfinansiering

ARA stöder innovativa projekt genom utvecklingsfinansiering. ARA:s årliga budget för stöd för forsknings- och utvecklingsprojekt är 700 000 euro. Dessutom hjälper ARA aktörer i branschen med att skapa nätverk och utnyttja andra offentliga finansiärers resurser.


Genom utvecklingsfinansiering kan ARA bland annat

  • delta i pilotprojekt som främjar bostadsbyggande
  • ta fram utredningar, modeller, koncept, statistik, analyser och uppföljande fakta
  • lyfta fram viktiga utvecklingsprojekt för boende och bostadsbyggande
  • förmedla information till andra aktörer i branschen och intressenter

I valet av de forsknings- och utvecklingsprojekt som beviljas stöd fäster ARA uppmärksamhet vid bland annat:

  • projektets kostnader i relation till den nytta det bidrar med,
  • kopplingar till ARAs traditionella finansieringsinstrument.

Dessutom gäller det att komma ihåg att de projekt som understöds ska iaktta upphandlingslagstiftningen samt miljöministeriets anvisningar för förfarande vid upphandling inom forskning och utveckling.

Allt arbete som utförs i projekten och projektresultaten är offentliga.

 

 

Publicerad 25.2.2013 kl. 15.31, uppdaterad 24.2.2017 kl. 15.51