ARAs blanketter

På den här sidan finns blanketter som används för att söka beviljande och utbetalning av ARAs understöd och bidrag. De senast uppdaterade blanketterna anges på sidan under texten.

Obs! För närvarande finns ARAs blanketter om reparationsunderstöd att få på den här sidan.

Blanketterna för de övriga formerna av understöd läggs ut på sidan under hösten 2017. Fram till dess finns dessa blanketter att få i avsnittet Lån och bidrag under respektive form av understöd.

 

Till höger på sidan finns en sökfunktion där man kan söka blanketter utifrån deras nummer eller namn samt med hjälp av sökord och en förteckning över ämnesområden på den här webbplatsen. Om du gör sökningen med sökord är det bra att avbryta (trunkera) orden med asterisk, dvs. med tecknet *, som placeras på det ställe där ordet vanligen avstavas.

Anvisning för sökning med sökord >>

Blanketter / Sökresultat


Ansökan om hiss- och hinderlöshetsunderstöd

Blanketten används för ansökan om hiss- och hinderlöshetsunderstöd hos ARA.

Kostnaderna för byggande eller reparation av hiss

Blanketten används för att specificera kostnaderna för byggande eller reparation av hissar.

Ansökan om reparationsunderstöd

Den här blanketten används för ansökan om reparationsunderstöd för bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Ansökan om utbetalning av reparationsunderstöd

Ansökan om utbetalning av beviljat understöd för reparation av bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Intyg över byggnadsskede

Blanketten används för att meddela objektets byggnadsskede för utbetalning av understöd.

Ansökan om utbetalning (hiss- och hinderlöshetsunderstöd)

Blanketten används för ansökan om utbetalning av hiss- och hinderlöshetsunderstöd hos ARA.

Ansökan om tillstånd för byggstart

Ansökan om tillstånd att inleda de reparationsåtgärder som ingår i ansökan om reparationsunderstöd innan ARA meddelat sitt beslut om beviljande av understöd.