Guider

Guide för byggherrar och planerare 25.4.2017
Guiden innehåller information om de förutsättningar som enligt tillämpliga lagar och förordningar ställs på ett projekt för att ARA-understöd ska kunna beviljas för det samt om de omständigheter som ARA fäster uppmärksamhet vid när stödansökningarna behandlas och finansieringsbesluten fattas.
Läs mer
Handbok för bestämning av bruksvederlag för bostadsrättsbostäder (s.k. BR-handbok) 1.9.2016
BR-handboken behandlar och ger anvisningar i frågor som berör innehållet i bruksvederlag och bestämningen av det liksom andra omständigheter i anslutning till bruksvederlag.
Läs mer
Boende mitt i vardagen – Hanbok om gemensam utveckling av bostadsnätverk 14.4.2015
I handboken presenteras ett nytt sätt att ordna utvecklingsstörda personers boende. I handboken presenteras modellen för gemensam utveckling av bostadsnätverk där utvecklingsstörda personers bostäder ligger på vanliga bostadsområden.
Läs mer
Guide för val av hyresgäster 12.2.2014
Guide är ett hjälpmedel för dem som väljer hyresgäster och till dem som övervakar dessa. Den också innehåller nyttig infromation dör dem som döker bostad.
Läs mer
Guiden Invånardemokrati 29.1.2008
Guiden är främst avsedd för hyreshusens disponenter, kommunernas bostadstjänstemän samt andra som vill ha mera kunskap om lagen om samförvaltning i hyreshus.
Läs mer
Guiden Invånardemokrati en vana 29.1.2008
Guiden ger invånaren nyttig information om invånardemokrati och om hur invånardemokrati på bästa sätt omsätts i verkligheten.
Läs mer
Guiden Samförvaltning och fungerande boende i hyresbostad 29.1.2008
Guiden innehåller sammanställd information om goda förfaringssätt och verksamhetsmodeller för invånaraktivitet och samförvaltning av hyreshus.
Läs mer