Reparationsunderstöd

I början av år 2017 reparationsunderstöd beviljas av ARA. I praktiken innebär det här att ansökningarna ska lämnas in till ARA. ARA tar beslut om understöd och sköter utbetalningen av understöden.

Enligt den nya lagen om reparationsunderstöd beviljas:

Mer information om understöd och understödssystemet

Ändringar i systemet för reparationsunderstöd 1.1.2017 12.6.2017
ARA har ansvarat för beviljandet, utbetalningen och uppföljningen av reparationsunderstöd sedan början av år 2017. Kommunerna har inte längre några lagstadgade uppgifter enligt lagen om reparationsunderstöd.
Läs mer
Publicerad 13.1.2017 kl. 9.31, uppdaterad 26.7.2017 kl. 10.49