Personals kontaktuppgifter

Personalens e-postadresser: förnamn.efternamn@ara.fi
 

ÖVERDIREKTÖR

Rossilahti Hannu, tfn. 029 525 0856

DIREKTÖR

Jarmo Lindén, tfn. 029 525 0808

Ledningens assistent:
Kenkkilä Marketta, tfn. 029 525 0837 

Förvaltning

Lehtimäki Kaisa, förvaltningschef, tfn. 029 525 0848

Heikkinen Jaana, inspektör, tfn. 029 525 0852
- resande, TILHA

Kahilainen Sari, registrator, tfn. 029 525 0830
- dokumentförvaltning, registreringskontor

Poutanen Eija, HR Partner, arbetarskyddschef, tfn. 029 525 0804
- personaladministration

Tiainen Sonja, inspektör, tfn. 029 525 0900
- fakturering

Bostadsbestånd och övervakning

Turunen Sami, övervakningschef, tfn. 029 525 0803

Honkasalo Heli, överinspektör, tfn. 029 525 0833
- styrning och övervakning av hyresbestämning

Jalonen Helena, överinspektör, tfn. 029 525 0846
- styrning och övervakning av allmännyttiga samfund

Jauhola Marianne, utvecklingschef, tfn. 029 525 0819
- utveckling av boende
- utveckling av bostadsbeståndets riskkontroll

Kilpeläinen Arja, överinspektör, tfn. 029 525 0862
- styrning och övervakning av allmännyttiga samfund

Koppaleva Irena, inspektör, tfn. 029 525 0854
- allmännyttiga samfunds årsanmälan

Kärkkäinen Minna, överinspektör, tfn. 029 525 0843
- styrning och övervakning av hyresbestämning

Laakso Mikko, överinspektör, tfn. 029 525 0813
- stadgande av allmännyttiga samfund
- rivningsunderstöd och rivningstillstånd
- styrning av hyreshus finansiering och  projekt för specialgrupper

Laapotti Ulla, energispecialist, tfn. 0295250824
- energicertifikatsuppgifter

Meritähti Liisa, jurist, tfn. 029 525 0807
- befrielse från aravabegränsningar, förändringar  av användningsändamål, rivningstillstånd
- angivande av överlåtelsetagare
- stadgande om allmännyttighet

Nevala Helena, jurist, tfn. 029 525 0802
- befrielse från aravabegränsningar, förändringar  av användningsändamål, rivningstillstånd
- angivande av överlåtelsetagare
- stadgande om allmännyttighet

Pesu Eerika, inspektör, tfn. 029 525 0806
- styrning och övervakning av allmännyttiga samfund

Rasi Janne, energispecialist, tfn. 029 525 0880 (borta 1.1.2017-31.12.2018)
- energicertifikatsuppgifter 

Ritaranta Tuula, inspektör, tfn. 029 525 0831
- enhetens sekreterare
- ARAs evenemang och seminarier
- energicertifikatsuppgifter

Salin Anne, överinspektör, tfn. 029 525 0829
- val av boende och boendedemokrati

Viitamäki Tarja, inspektör, tfn. 029 525 0828
- befrielse från aravabegränsningar och förberedelse av  rivningstillstånd

Weckström Ritva, överinspektör, tfn. 029 525 0823
- styrning och övervakning av hyresbestämning

Finansiering

Aho Markku, biträdande direktör, tfn. 029 525 0842

Drotár Kimmo, finansieringsjurist, tfn. 029 525 0841
- styrning av hyreshus finansiering och specialgruppernas ombyggnadsprojekt

Huuhka Heli, finansieringschef, tfn. 029 525 0820
- styrning av hyreshus finansiering och specialgruppernas ombyggnadsprojekt

Jussila Pirjo, projektassistent, tfn. 029 525 0838

Nyyssölä Saara, specialsakkunnig, tfn. 029 525 0853
- styrning och behandling av  specialgruppernas ombyggnadsprojekt
- bedömning av specialgruppernas bostadsbehov

Rinnemaa Ritvaliisa, finansieringsöverinspektör, tfn. 029 525 0860
- styrning av hyreshus finansiering och specialgruppernas ombyggnadsprojekt
- förändring av användaregrupp

Reparationsunderstöd

Koskela Hanna, reparationsunderstödchef, tfn. 029 525 0818

korjausavustus.ara@ara.fi
 

Alho Raili, inspektör, tfn. 029 525 0865
- granskning av utbetalning

Ahlberg Hanna, överinspektör, tfn. 029 525 0849
- reparationsunderstöd

Heikkinen Jaana, inspektör, tfn. 029 525 0852
- granskning av utbetalning

Heikkinen Suvi, överinspektör, tfn. 029 525 0810
- reparationsunderstöd

Järvensivu Riikka, inspektör, tfn. 029 525 0834
- granskning av utbetalning av reparationsunderstöd
- faktakontroll och utbetalning av bostadsområdenas utveckligsbidrag och bidrag för boenderådgivare

Kallioinen Tapio, understödpreparer, tfn. 029 525 0801

Laakso Kirsi, inspektör, tfn. 029 525 0836
- granskning av utbetalning av reparationsunderstöd

Suopanki Mirja, överinspektör, tfn. 029 525 0816
- reparationsunderstöd

Tuominen Irmeli, överinspektör, tfn. 029 525 0818
- understöd för reparation
korjausavustus.ara@ara.fi

Styrning av byggandet

Ijäs Vesa, utvecklingdirektör, tfn. 029 525 0868

Dhalmann Hanna, specialsakkunnig, tfn. 029 525 0851
- utveckling av bostadsområde, förebyggande av bostadslöshet
- understöd för boenderådgivningsverksamhet
- samordning av ARAs utvecklingsfinansiering
- projekten "Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotouttamisessa"

Hieta Timo, överingenjör, tfn. 029 525 0839
- styrning av byggnadskostnader

Kolehmainen Maija-Liisa, överingenjör, tfn. 029 525 0835
- styrning av byggnadskostnader

Lilja Olavi, överingenjör, tfn. 029 525 0818
- preliminär behandling av projektansökningar 

Pulkkinen Kaisa, överinspektör, tfn. 029 525 0858
- styrning av byggnadskostnader

Rantala Timo, arkitekt, tfn.029 525 0826

Seppälä Tuomas, utvekclingsingenjör, tfn. 029 525 0811
- styrning av byggnadskostnader
-  lån för ombyggnad av bostadsaktiebolagshus (40 / 50 %)

Information och kommunikation

Huovinen Kimmo, biträdande direktör, tfn. 029 525 0822

Ahola Hannu, bostadsmarknadsspecialist, tfn. 029 525 0855
- bostadsmarknadsöversikter
- statistik och utredningar av boende

Berg Helena, kommunikationschef, tfn. 029 525 0845
- planering, genomförande och utvekcling av heltal kommunikation
- mediarelations

Hantula Kaisi, informationsexpert, tfn. 029 525 0810
- referensbibliotek och informationstjänst
- data-administration

Hynynen Jouni, It-specialist, tfn. 029 525 0805
- drift och utvekcling av datasystem

Jesoi Risto, It-specialist, tfn. 029 525 0871
- drift och utvekcling av datasystem

Kenkkilä Marketta, ledningens assistent, tfn. 029 525 0837
- ledningens assistent
- ARAs evenemang och seminarier

Lahenius Harri, it-projektchef, tfn. 029 525 0847
- utvekcling av datasystem

Mäenpää Susanna,  kommunikationsexpert, tfn. 029 525 0815
- planering, genomförande och utvekcling av webbkommunikation
- ARAs publikationer

Pelvas Pekka, planerare, tfn. 029 525 0861
- uppgifter av bostadsmarknadens utredningar
- aravafastighetregister

Rasilainen Sina, projektchef, tfn. 029 525 0809
- koordinering av  "Kommunstrategier för förebyggande av bostadslöshet – tidig omsorg, delaktighet och stöd för boende" -projekt

Salminen Jarkko, planerare, tfn. 029 525 0812
- informationsbehandling, adb-stöd behandling

Publicerad 15.12.2014 kl. 8.00, uppdaterad 27.3.2018 kl. 10.00