Personal och kontaktuppgifter

Personalens e-postadresserförnamn.efternamn@ara.fi

Enheter: 

Ledning   |  Förvaltning   |   Bostadsbestånd och övervakning    |    Reparationsunderstöd   |
Finansiering   |    Styrning av byggandet   |    Information och kommunikation

 

Ledning

Rossilahti Hannu
överdirektör

tfn. 029 525 0856
 

Jarmo Lindén
direktör

tfn. 029 525 0808
 

Ledningens assistent: Kenkkilä Marketta

tfn. 029 525 0837

 

Förvaltningenhet

Lehtimäki Kaisa, förvaltningschef

tfn. 029 525 0848
enhetschef
 

Heikkinen Jaana, inspektör

tfn. 029 525 0852
- TILHA, M2

Lakka Mari, 
dokumentförvaltningspecialist

tfn. 029 525 0864
- dokumentförvaltning och -användbarhet
 

Poutanen Eija, HR Partner

tfn. 029 525 0804
- personaladministration

arbetarskyddschef

Tiainen Sonja, inspektör

tfn. 029 525 0900
- fakturering

 

 

Enhet för bostadsbestånd och överväkning

Turunen Sami, övervakningschef

tfn. 029 525 0803
enhetschef
 

Honkasalo Heli, överinspektör

tfn. 029 525 0833
- styrning och övervakning av hyresbestämning
 

Jalonen Helena, överinspektör
(tills 30.11.)

tfn. 029 525 0846
- styrning och övervakning av allmännyttiga samfund
 

Jauhola Marianne, utvecklingschef

tfn. 029 525 0819
- utveckling av boende
- utveckling av bostadsbeståndets riskkontroll
 

Kilpeläinen Arja, överinspektör

tfn. 029 525 0862
- styrning och övervakning av allmännyttiga samfund

Koppaleva Irena, överinspektör

tfn. 029 525 0854
- allmännyttiga samfunds årsanmälan
 

Kärkkäinen Minna, överinspektör
(på studieledighet 1.9.2018-31.3.2019)

tfn. 029 525 0843
- styrning och övervakning av hyresbestämning

Laapotti Ulla, energispecialist

tfn. 029 525 0824
- energicertifikatsuppgifter
 

Nevala Helena, jurist

tfn. 029 525 0802
- befrielse från aravabegränsningar
- förändringar  av användningsändamål
- rivningstillstånd
- angivande av överlåtelsetagare
- stadgande om allmännyttighet

Niskanen Piia, överinspektör

tfn. 029 525 0859
- styrning och övervakning av hyresbestämning
- efterkalkyler


 

Pesu Eerika, inspektör

tfn. 029 525 0806
- styrning och övervakning av allmännyttiga samfund

Rasi Janne, energispecialist
(borta 1.1.2017-31.12.2018)

tfn. 029 525 0880 
- energicertifikatsuppgifter

Ritaranta Tuula, inspektör

tfn. 029 525 0831
- enhetens sekreterare
- ARAs evenemang och seminarier

Salin Anne, överinspektör

tfn. 029 525 0829
- val av boende och boendedemokrati
 

Unhonen Kirsi, energispecialist

tfn. 029 525 0858
- energicertifikatsuppgifter
 

Viitamäki Tarja, inspektör

tfn. 029 525 0828
- befrielse från aravabegränsningar
- förberedelse av  rivningstillstånd

Vikström Hanne, jurist

tfn. 029 525 0863
- uppgifter gällande ARA-bostadsbestånd, övervakning och lagstifning angående enhets uppgifter

personuppgiftsombud
tietosuojavastaava.ara (at) ara.fi

Weckström Ritva, överinspektör

tfn. 029 525 0823
- styrning och övervakning av hyresbestämning
 


 

 

Enhet för reparationsunderstöd

E-post som gäller reparationsunderstöd sänd på address: korjausavustus (at) ara.fi
 

Huuhka Heli, enhetschef

tfn. 029 525 0820
- enhetschef

Alho Raili, inspektör

tfn. 029 525 0865
- granskning av utbetalning

Ahlberg Hanna, överinspektör

tfn. 029 525 0849
- reparationsunderstöd

Heikkinen Jaana, inspektör

tfn. 029 525 0852
- granskning av utbetalning

Heikkinen Suvi, överinspektör

tfn. 029 525 0810
- reparationsunderstöd


 

Järvensivu Riikka, inspektör

p. 029 525 0834
- granskning av utbetalning 
- faktakontroll och utbetalning av bostadsområdenas utveckligsbidrag och bidrag för boenderådgivare

Kahilainen Sari, inspektör

tfn. 029 525 0830
- granskning av utbetalning

Kallioinen Tapio, överinspektör

tfn. 029 525 0801
- sähköisen liikenteen latausinfra-avustukset

Laakso Kirsi, inspektör

tfn. 029 525 0836
- granskning av utbetalning av reparationsunderstöd

Suopanki Mirja, överinspektör

tfn. 029 525 0816
- reparationsunderstöd

Tuominen Irmeli, överinspektör

tfn. 029 525 0818
- reparationsunderstöd 

 

Enhet för finansiering

Aho Markku, biträdande direktör

tfn. 029 525 0842
enhetschef


 

Jalonen Helena, överinspektör
(från 1.12.)

tfn. 029 525 0846
- styrning av hyres- och bostadsrätsshus finansiering och specialgruppernas ombyggnadsprojekt

Jussila Pirjo, projektassistent

tfn. 029 525 0838
 

Laakso Mikko, finansieringsöverinspektör

tfn. 029 525 0813

- styrning av hyres- och bostadsrätsshus finansiering och specialgruppernas ombyggnadsprojekt

Nyyssölä Saara, specialsakkunnig

tfn. 029 525 0853
- styrning och behandling av  specialgruppernas ombyggnadsprojekt
- bedömning av specialgruppernas bostadsbehov

 

Rinnemaa Ritvaliisa, finansieringsöverinspektör

tfn. 029 525 0860
- styrning av hyres- och bostadsrätsshus finansiering och specialgruppernas ombyggnadsprojekt
- förändring av användaregrupp

 

Enhet för styrning av byggandet

Ijäs Vesa,  utvecklingdirektör

tfn. 029 525 0868
enhetschef

 

Dhalmann Hanna, specialsakkunnig

tfn. 029 525 0851- utveckling av bostadsområde, förebyggande av bostadslöshet
- understöd för boenderådgivningsverksamhet
- samordning av ARAs utvecklingsfinansiering

Hieta Timo, överingenjör

tfn. 029 525 0839
- styrning av byggnadskostnader

Kamppila Vilja, projektassistent

tfn. 029 525 0821
 

Kolehmainen Maija-Liisa, överingenjör

tfn. 029 525 0835
- styrning av byggnadskostnader

Lilja Olavi, förbehandlare

tfn. 029 525 0818
- preliminär behandling av projektansökningar 
 

Pulkkinen Kaisa, överingenjör

tfn. 029 525 0832
- styrning av byggnadskostnader

Rantala Timo, utvecklingsarkitekt

tfn. 029 525 0826
 

Seppälä Tuomas, överingenjör

tfn. 029 525 0811
- styrning av byggnadskostnader
- lån för ombyggnad av bostadsaktiebolagshus (40 / 50 %)

 

 

Informations- och kommunikationsenhet

Huovinen Kimmo, biträdande direktör

tfn. 029 525 0822
enhetschef

 

Ahola Hannu, bostadsmarknadsspecialist

tfn. 029 525 0855
- bostadsmarknadsöversikter
- statistik och utredningar av boende

Berg Helena, kommunikationschef

tfn. 029 525 0845
- planering, genomförande och utvekcling av heltal kommunikation
- mediarelations

Hantula Kaisi, informationsspecialist

tfn. 029 525 0840
- referensbibliotek och informationstjänst
- data-administration

Hynynen Jouni, it-specialist

tfn. 029 525 0805
- drift och utvekcling av datasystem

Jesoi Risto, it-specialist

tfn. 029 525 0871
- drift och utvekcling av datasystem

Kenkkilä Marketta, ledningens assistent

tfn 029 525 0837
- ledningens assistent
- ARAs evenemang och seminarier
 

 

Mäenpää Susanna, kommunikationsspecialist 

tfn. 029 525 0815
- planering, genomförande och utvekcling av webbkommunikation
- ARAs publikationer

arbetarskyddsfullmäktig

Pelvas Pekka, planerare

tfn. 029 525 0861
-  uppgifter av bostadsmarknadens utredningar
- aravafastighetregister
 

Rasilainen Sina, projektchef

tfn. 029 525 0809
- koordinering av projekt: "Kommunstrategier för förebyggande av bostadslöshet – tidig omsorg, delaktighet och stöd för boende"

Salminen Jarkko, planerare

tfn. 029 525 0812
- utvekcling av datasystem
 

 

 

  

Publicerad 1.7.2018 kl. 8.00, uppdaterad 7.11.2018 kl. 11.35