Erityisryhmien investointiavustus

Avustusksen hakemisessa tarvittavat lomakkeet ja avustusprosessi:

Erityisryhmien investointiavustuksen hakeminen

Sivulla on kuvattu avustusprosessin 4 vaihetta sekä koottuna tieto siitä, mitä asiakirjoja ja ARAn lomakkeita missäkin vaiheessa tarvitsee toimittaa ARAan. Lue lisää

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Erityisryhmien investointiavustuksen piiriin kuuluvat esimerkiksi vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset.

Erityisryhmiin kuuluvien ihmisten asumistarpeet ovat hyvin erilaisia ja siten tarvitaan monenlaisia asumisratkaisuja. ARAn  hakuohjeesta sekä  Rakennuttamis- ja suunnitteluoppaasta 2017 löytyvät tuoreimmat tiedot hakemiseen liittyen. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Avustuksen enimmäissuuruudet on porrastettu kohteiden mukaan siten, että mitä enemmän asumista tukevia poikkeuksellisia ratkaisuja asunnossa tarvitaan, sitä korkeammaksi avustusprosentti voi nousta. Enimmäisprosentit ovat 10, 25, 40 ja 50 % hyväksytyistä investointikustannuksista.

ARA myöntää ja maksaa avustuksen.

Hakuajat

Erityisryhmien investointiavustuksen hakuaika on vuosittain, alkaen kesä-heinäkuussa ja päättyen loka-marraskuussa. ARA kehottaa kuntia julistamaan erityisryhmien investointiavustukset ja saman hankkeen korkotukilainat haettavaksi niin, että kunnan on mahdollista toimittaa hakemusasiakirjat lausuntoineen ARAan kulloisenkin vuoden määräaikaan mennessä.

Hakemukset, jotka toimitetaan ARAan vuosittain asetetun määräajan jälkeen, jätetään käsittelemättä. Hakemuksia ei palauteta.

Avustuksen hakeminen

Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.

Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että vuokratalo tai -asunnot soveltuvat erityisryhmän käyttöön ja että erityisryhmään kuuluvilla on pitkäaikaista asunnontarvetta paikkakunnalla. Hankesuunnitelmassa on osoitettava, että hanke on kokonaisuudessaan taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltu.

Hankkeella on oltava kunnan puolto. Sen lisäksi tarvitaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen sitova lausunto, jos on kyse hankkeesta, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon (muut kuin opiskelijatalot ja nuorten talot). Lisäksi ikääntyneiden henkilöiden asumishankkeisiin täytetään (lomake ARA 55a) ja kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden asumishankkeisiin (lomake ARA 55b).

Erityisryhmien investointiavustuksen hakeminen 11.6.2015
Sivulla on kuvattu avustusprosessin 4 vaihetta sekä koottuna tieto siitä, mitä asiakirjoja ja ARAn lomakkeita missäkin vaiheessa tarvitsee toimittaa ARAan.
Lue lisää
Julkaistu 11.6.2015 klo 9.10, päivitetty 20.6.2017 klo 10.22