Oppaat

Vuokranmääritysopas arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin 2.7.2018
Oppaassa käsitellään ja ohjeistetaan rajoitusten alaisten ARA-vuokra-asuntojen omakustannusperiaatteen mukaista vuokranmääritystä.
Lue lisää
Opas asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden määritykseen 2.7.2018
ASO-oppaassa käsitellään ja ohjeistetaan käyttövastikkeen sisältöä ja määrittämistä sekä muita siihen liittyviä seikkoja.
Lue lisää
Asukasvalintaopas 2.7.2018
Opas toimii apuvälineenä asukasvalintoja tekeville ja niitä valvoville sekä tarjoaa hyödyllistä tietoa myös asunnon hakijoille.
Lue lisää
Rakennuttamis- ja suunnitteluopas 1.9.2016
Oppaaseen on yhdistetty aiemmin erillisinä julkaistujen ARAn rakennuttamisohjeen, suunnitteluoppaan ja palveluasumisen oppaan sisällöt.
Lue lisää
Asuminen arjen keskiössä – Asuntoverkoston yhteiskehittämisen opas 10.3.2015
Oppaassa esitellään uudenlainen tapa järjestää kehitysvammaisten ihmisten asumista asuntoverkoston yhteiskehittämisen mallilla, jossa kehitysvammaisten ihmisten asunnot sijaitsevat tavallisilla asuinalueilla. Opas kertoo, miten kunnat voivat suunnitella asuntoverkoston yhdessa tulevien asukkaiden, heidän läheistensä sekä kunnan asuntotoimen, kaavoituksen ja sosiaalitoimen kanssa.
Lue lisää
Asukasdemokratia 29.1.2008
Opas on tarkoitettu ensisijaisesti yhteishallinnosta kouluttaville henkilöille, vuokratalojen isännöitsijöille, kuntien asuntovirkamiehille ja muille, jotka haluavat selvitystä vuokratalojen yhteishallintoa koskevan lain sisällöstä.
Lue lisää
Asukasdemokratia tavaksi taloon 29.1.2008
Opas antaa asukkaille käyttökelpoista tietoa asukasdemokratiasta ja siitä, miten asukasdemokratia toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla.
Lue lisää
Yhteishallinto ja toimiva vuokra-asuminen 29.1.2008
Oppaaseen on koottu tietoa hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista vuokratalojen yhteishallinnossa ja asukastoiminnassa.
Lue lisää