Avustus asumisneuvontatoimintaan

Vuonna 2018 ARA myöntää yhteensä 900 000 euroa asumisneuvontatoimintaan. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista.

Avustuksia voidaan myöntää asumisneuvonta­toimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.

Ketkä voivat hakea avustusta

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.

Asumisneuvontafoorumi ja koulutukset

ARA edellyttää, että asumisneuvontaa toteuttava avustuksen saaja osallistuu kerran vuodessa valtakunnalliseen asumisneuvontafoorumiin sekä foorumin järjestämiin asumisneuvontatyötä kehittäviin koulutuksiin.

Avustuksen hakeminen

Vuoden 2018 avustusten hakuaika alkaa 1.12.2017 ja päättyy 15.1.2018 klo 16.15.

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 56. Avustushakemuksessa on esitettävä hankkeen kokonaissuunnitelma, josta ilmenevät hankkeen tavoite, toteuttamistapa, kustannukset sekä suunnitelma toimintatavan juurruttamisesta. Jatkohakemuksiin liitetään myös ARAn asumisneuvonnan raportointityökalun tilastointi  aikaisemman toiminnan osalta. Tilasto tulee lähettää sähköisesti excell-muodossa.

Lisäksi edellytetään, että asumisneuvojalla tulee olla riittävä sosiaalialan osaaminen ja hankkeen ohjausryhmässä tulee olla sosiaalitoimen edustus.

Hakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen päätökset hankkeen ja sen käynnistämisen hyväksymisestä sekä rahoitukseen osallistumisesta.

Hakemukset lähetään kirjaamoon kirjaamo.ara@ara.fi tai osoitteella: 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti

Maksatukset

ARA maksaa avustuksen sen jälkeen, kun sille on toimitettu selvitys, jonka perusteella avustetun neuvontatyön tuloksia ja tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida. Avustus maksetaan yleensä vuosittain yhdessä erässä.

Maksamista haetaan lomakkeella ARA 56a. Ohjeet maksatuksen hakemiseen toimitetaan hyväksymispäätöksen mukana.

Vuonna 2018 myönnettävä avustus on haettava maksuun 30.9.2020 mennessä.

Raportointivelvollisuus maksatushakemusten yhteydessä

Avustuksen saantiin liittyy velvollisuus raportoida hankkeesta ja sen etenemisestä ARAlle. Avustusta saavien tahojen on täytettävä asumisneuvonnan seurantatyökalua. Lomake on kehitetty yhdessä Y-Säätiön kanssa, joka on vastannut myös lomakkeen käytännön toteutuksesta. Ennen lomakkeen käyttöönottoa on hyvä tutustua oheiseen ohjeistukseen. Lomake on vapaasti myös muiden kuin avustusta saavien asumisneuvontatoimijoiden käytössä. Ks. asumisneuvonnan seurantalomake ja ohjeet sen käyttöön alla olevasta liitelistasta.

Seurantakoonti toimitetaan ARAan vuosittaisen maksatushakemuksen yhteydessä mielellään excel-muodossa osoitteeseen hanna.dhalmann@ara.fi ja kirjaamo.ara@ara.fi. Seurantalomaketta koskevissa kysymyksissä ja kehittämisehdotuksissa kannattaa olla yhteydessä Hanna Dhalmanniin.

Avustuksen hakeminen (Lomake ARA 56)

Asumisneuvonta-avustuksen hakulomake

Lomakkeella haetaan avustusta asumisneuvontatoiminnan toteutukseen. Lue lisää

Maksatus ja raportointi (Lomake ARA 56a)

Asumisneuvonta-avustuksen maksatushakemus ja väli-/loppuraportti

Lomakkeella haetaan ARAlta asumisneuvonta-avustuksen maksatusta sekä toimitetaan ARAlle väli/loppuraportti avustuksen avulla tuetusta asumisneuvontatoiminnasta. Lue lisää

Julkaistu 30.11.2015 klo 14.13, päivitetty 15.11.2017 klo 12.45