Perusparannuksen korkotukilaina vuokra- ja asumisoikeustaloille

ARA hyväksyy korkotukilainoja vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen kuntien puoltamille kohteille. Korkotukilaina on pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä laina, jonka korosta valtio maksaa  osan (Valtiokonttori / ARA).

Vuokra- tai asumisoikeusasuntojen perusparantamista varten myönnetyllä korkotukilainalla on valtion täytetakaus. Takaus tulee voimaan automaattisesti.

Korkohyvitys

Lainansaajan perusomavastuukorko on 3,4 %:n sijasta 1,7 % kaikissa 1.8.2016 – 31.12.2019 aikana hyväksyttävissä pitkäaikaisten vuokra-asuntojen korkotukilainoissa.

Kaikissa asumisoikeustalolainoissa perusomavastuukorko on 3,5 %.

Ylimenevästä osasta maksetaan korkotukena ensimmäisenä vuonna 95 %. Maksettava korkotuki pienenee vuosittain (ks. YM:n tuotekortit oikealla).

Lisätietoja korkotuesta saa Valtiokonttorin korkotukien asiakaspalvelunumerosta 0295 50 2248.

 

LOMAKKEET

ARA 18 Hakemusvaiheen asiakirjat (perusparannuksen korkotukilaina)

ARA 64 Korkotukilainahakemus; vuokra-, osaomistus- ja asumisoikeustaloille

ARA 65 Vuokra- tai asumisoikeustalon lainasitoumus

ARA 70 Luottolaitoksen sitoumus Valtiokonttorille

ARA 80 Hankinta-arvoerittely (perusparannus)

ARA 80E Hankinta-arvoerittely (perusparannus, erityisryhmähankkeet)

ARA 81a Hankeohjelma (perusparannus)

ARA 81b Hankeohjelma (perusparannus, erityisryhmäkohde)

ARA 82 Pitkäntähtäyksen perusparannus- ja kunnossapitosuunnitelma (normaali- ja erityisryhmäkohteet)

ARA 90bE Hankinta-arvoerittely (käyttäjäryhmäkohtainen jaottelu)

ARA 95 Talousarvio

ARA 99 Tilintarkastajan raportti

ARA 99b Osapäätösvaiheen asiakirjat (perusparannus)

ARA 99bE Osapäätösvaiheen asiakirjat (perusparannus / erityisryhmähankkeet)

ARA 103 Lainapäätösvaiheen asiakirjat

Julkaistu 8.2.2013 klo 16.18, päivitetty 4.9.2017 klo 14.29