Perusparannuksen korkotukilaina vuokra- ja asumisoikeustaloille

ARA hyväksyy korkotukilainoja vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen kuntien puoltamille kohteille. Korkotukilaina on pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä laina, jonka korosta valtio maksaa  osan (Valtiokonttori / ARA).

Vuokra- tai asumisoikeusasuntojen perusparantamista varten myönnetyllä korkotukilainalla on valtion täytetakaus. Takaus tulee voimaan automaattisesti.

Korkohyvitys

Lainansaajan perusomavastuukorko on 3,4 %:n sijasta 1,7 % kaikissa 1.8.2016 – 31.12.2019 aikana hyväksyttävissä pitkäaikaisten vuokra-asuntojen korkotukilainoissa.

Kaikissa asumisoikeustalolainoissa perusomavastuukorko on 3,5 %.

Ylimenevästä osasta maksetaan korkotukena ensimmäisenä vuonna 95 %. Maksettava korkotuki pienenee vuosittain (ks. YM:n tuotekortit oikealla).

Lisätietoja korkotuesta saa Valtiokonttorin korkotukien asiakaspalvelunumerosta 0295 50 2248.

 

LOMAKKEET

ARA 18    Hakemusvaiheen asiakirjat (perusparannuksen korkotukilaina)

ARA 64    Korkotukilainahakemus; vuokra-, osaomistus- ja asumisoikeustaloille

ARA 65    Vuokra- tai asumisoikeustalon lainasitoumus

ARA 70    Luottolaitoksen sitoumus Valtiokonttorille

ARA 80    Hankinta-arvoerittely (perusparannus)

ARA 80E  Hankinta-arvoerittely (perusparannus, erityisryhmähankkeet)

ARA 81a  Hankeohjelma (perusparannus)

ARA 81b  Hankeohjelma (perusparannus, erityisryhmäkohde)

ARA 82    Pitkäntähtäyksen perusparannus- ja kunnossapitosuunnitelma (normaali- ja erityisryhmäkohteet)

ARA 90bE Hankinta-arvoerittely (käyttäjäryhmäkohtainen jaottelu)

ARA 95    Talousarvio

ARA 99    Tilintarkastajan raportti

ARA 99b  Osapäätösvaiheen asiakirjat (perusparannus)

ARA 99bE Osapäätösvaiheen asiakirjat (perusparannus / erityisryhmähankkeet)

ARA 103  Lainapäätösvaiheen asiakirjat

Julkaistu 8.2.2013 klo 16.18, päivitetty 23.2.2018 klo 16.30