Perusparannuksen lainoitus

ARA myöntää korkotukilainoja vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparannushankkeisiin.

Vuokra- ja asumisoikeustalot

Vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparannushankkeet on mahdollista lainoittaa ARAn myöntämällä korkotukilainalla. Lainaa  voi hakea:

  • kunta tai muu julkisyhteisö
  • ARAn yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämä yhteisö
  • edellä mainitun yhteisön tosiasiallisesti omistama osakeyhtiö.

Lainaa voidaan myöntää yleishyödylliseksi nimetylle yhteisölle sen suorassa omistuksessa olevaa tai yhtiömuodossa toteutettavaa kohdetta varten. Yleishyödylliseksi nimetyn yhteisön tytäryhtiölle voidaan lainaa myöntää vain suoraan omistukseen tulevalle kohteelle.

Asunto-osakeyhtiötalot

Vuoden 2015 alusta lähtien ARA voi hyväksyä asunto-osakeyhtiöille perusparannukseen myönnettävän lainan takauslainaksi.
 

Innova-kerrostalon elementtien asennukset (Riihimäki, syyskuu 2011)

Julkaistu 4.2.2013 klo 14.48, päivitetty 7.8.2017 klo 14.01