ARAn lomakkeet

ARAn tukien ja avustusten haussa sekä maksatuksessa käytettävät lomakkeet löytyvät kaikki tältä sivulta. Sivulla tekstin alla on listattuna viimeisimpänä päivitetyt lomakkeemme.

Sivun oikeassa laidassa on hakutoiminto, jolla lomakkeita voidaan hakea lomakkeen numeron, nimen tai hakusanojen mukaan sekä sivuston aihealueiluettelon avulla. Hakusanoilla haettaessa sanat on hyvä katkaista  asteriks- eli *-merkillä niiden tavanomaisimman taivutuskohdan mukaan.

Ohje hakusanoilla hakemiseen>>

Lomakkeet / Hakutulokset

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
Seuraava Viimeinen

Maksatushakemus ja väliraportti (asuinalueiden kehittämis- ja investointiavustukset)

Lomakkeella haetaan asuinalueiden kehittämisavustusten maksatusta sekä toimitetaan väliraportti hankkeen etenemisestä.

Hanketieto A

Lomakkeella ilmoitetaan korkotukilainoitetun vuokra- tai asumisoikeustalohankkeen tilatiedot.

Hanketieto B

Lomakkeella ilmoitetaan korkotukilainoitetun vuokra- tai asumisoikeustalohankkeen tekniset tiedot.

Hanketieto A (erityisryhmähankkeet)

Lomakkeella ilmoitetaan korkotukilainoitetun erityisryhmähankkeen tilatiedot.

Hankinta-arvoerittely (käyttäjäryhmäkohtainen jaottelu)

Lomakkeella esitetään uudishankkeen rakentamisen kustannukset käyttäjäryhmäkohtaisesti jaoteltuna.

Hankinta-arvoerittely (perusparannus)

Lomakkeella eritellään perusparannushankkeen korjauskustannukset ja hankinta-arvo

Hankinta-arvoerittely (perusparannus / erityisryhmähankkeet)

Lomakkeella eritellään erityisryhmien vuokratalon perusparannushankkeen korjauskustannukset.

Pitkäntähtäyksen perusparannus- ja kunnossapitosuunnitelma (normaali- ja erityisryhmäkohteet)

Lomakkeella ilmoitetaan ARAlle korkotukilainan osapäätösvaiheessa perusparannuskohteen korjaus- ja kunnossapitosuunnitelma.

Käyttötarkoituksen muutosavustuksen maksatushakemus

Lomakkeella haetaan ARAlta maksuun hankkeelle myönnetty käyttötarkoituksen muutosavustus.

De minimis -ilmoitus ja todistus

Lomaketta käytetään haettaessa ARAlta enintään 10 % suuruista käyttötarkoituksen muutosavustusta.


Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
Seuraava Viimeinen