Henkilöstön yhteystiedot

Henkilöstön sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ara.fi

Yksiköt: 

Johto   |  Hallinto   |   Asuntokanta ja valvonta    |    Korjausavustus   |
Rahoitus   |    Rakentamisen ohjaus   |    Tieto ja viestintä

 

Johto

Rossilahti Hannu
ylijohtaja

p. 029 525 0856
 

Jarmo Lindén
johtaja

p. 029 525 0808
 

Johdon assistentti, Kenkkilä Marketta

p. 029 525 0837

 

Hallinto

Lehtimäki Kaisa, hallintopäällikkö

p. 029 525 0848
yksikön päällikkö
 

Heikkinen Jaana, tarkastaja

p. 029 525 0852
- hankinnat (TilHa), matkustusasiat
 

Lakka Mari, asianhallinnan asiantuntija

p. 029 525 0864
- asiakirjatiedon käytettävyys ja säilyminen
 

Poutanen Eija, HR Partner

p. 029 525 0804
- henkilöstöhallinto

työsuojelupäällikkö

Tiainen Sonja, tarkastaja

p. 029 525 0900
- taloushallinto

 

 

Asuntokanta ja valvonta

Lähetä sähköpostia valvontaan liittyen (ml. asumisoikeusasiat): valvonta (at) ara.fi
Lähetä sähköpostia energiatodistuksiin liittyen: energiatodistus (at) ara.fi

Turunen Sami, valvontapäällikkö

p. 029 525 0803
yksikön päällikkö

 

Honkasalo Heli, ylitarkastaja

p. 029 525 0833
- vuokranmäärityksen ohjaus ja valvonta
- käyttövastikkeiden määritysperusteiden ohjaus ja
  valvonta

Jauhola Marianne, kehittämispäällikkö

p. 029 525 0819
- asumisen kehittäminen
- asuntokannan riskien hallinnan kehittäminen

Kilpeläinen Arja, ylitarkastaja

p. 029 525 0862
- yleishyödyllisten yhteisöjen valvonta
 

Koppaleva Irena, ylitarkastaja

p. 029 525 0854
- yleishyödyllisten yhteisöjen vuosi-ilmoitukset
 

Kärkkäinen Minna, ylitarkastaja
(opintovapaalla 1.9.2018-31.3.2019)

p. 029 525 0843
- vuokranmäärityksen ohjaus ja valvonta

Laapotti Ulla, energia-asiantuntija

p. 029 525 0824
- energiatodistusten valvonta
 

Määttänen Aleksi, ylitarkastaja

p. 029 525 0807
- vuokranmäärityksen ohjaus ja valvonta
 

Nevala Helena, lakimies

p. 029 525 0802
- aravarajoituksista vapauttaminen
- käyttötarkoituksen muutokset, purkuluvat
- luovutuksensaajan nimeämiset
- yleishyödyllisyyssäännökset

Niskanen Piia, ylitarkastaja

p. 029 525 0859
- vuokranmäärityksen ohjaus ja valvonta
- käyttövastikkeiden määritysperusteiden ohjaus ja
  valvonta

 

Pesu Eerika, tarkastaja

p. 029 525 0806
- yleishyödyllisten yhteisöjen valvonta
 

Rasi Janne, energia-asiantuntija
(poissa 1.1.2017-31.12.2018)

p. 029 525 0880 
- energiatodistukset

Ritaranta Tuula, tarkastaja

p. 029 525 0831
- yksikön sihteeri
- ARAn tapahtumat ja seminaarit

Salin Anne, ylitarkastaja

p. 029 525 0829
- asukasvalinnat ja asukasdemokratia
 

Unhonen Kirsi, energia-asiantuntija

p. 029 525 0858
- energiatodistusten valvonta  

Viitamäki Tarja, tarkastaja

p. 029 525 0828
- aravarajoituksista vapauttamisten valmistelu
- purkulupien valmistelu

Vikström Hanne, lakimies

p. 029 525 0863
- ARA-asuntokantaan, valvontaan ja yksikön toimialueen lainsäädäntöön liittyvät tehtävät

tietosuojavastaava

Weckström Ritva, ylitarkastaja

p. 029 525 0823
- vuokranmäärityksen ohjaus ja valvonta
- käyttövastikkeiden määritysperusteiden ohjaus ja  valvonta
 

 

Korjausavustus

Lähetä sähköpostia korjausavustuksiin liittyen: korjausavustus (at) ara.fi
 

Heli Huuhka, yksikön päällikkö

p.029 525 0820
yksikön päällikkö

Alho Raili, tarkastaja

p. 029 525 0865
- maksatustehtävät

Ahlberg Hanna, ylitarkastaja

p. 029 525 0849
- korjausavustukset
 

Heikkinen Jaana, tarkastaja

p. 029 525 0852
- maksatustehtävät, maksatusten hyväksyminen
 

Heikkinen Suvi, ylitarkastaja

p. 029 525 0810
- korjausavustukset

Järvensivu Riikka, ylitarkastaja

p. 029 525 0834
- korjausavustukset

Kahilainen Sari, tarkastaja

p. 029 525 0830
- maksatustehtävät

Kallioinen Tapio, ylitarkastaja

p. 029 525 0801
- sähköisen liikenteen latausinfra-avustukset

Laakso Kirsi, tarkastaja

p. 029 525 0836
- kuntien korjausavustusten maksatusten tarkastaminen

Suopanki Mirja, ylitarkastaja

p. 029 525 0816
- korjausavustukset
 

Tuominen Irmeli, ylitarkastaja

p. 029 525 0818
- korjausavustukset
 

 

Rahoitus

Aho Markku, apulaisjohtaja

p. 029 525 0842
yksikön päällikkö

 

Jalonen Helena, ylitarkastaja
(1.12. alkaen)

p. 029 525 08
- vuokra- ja asumisoikeustalojen rahoituksen ohjaus ja erityisryhmien hankkeet

Jussila Pirjo, hankeassistentti

p. 029 525 0838

 

Laakso Mikko, rahoitusylitarkastaja

p. 029 525 0813
- vuokra- ja asumisoikeustalojen rahoituksen ohjaus ja erityisryhmien hankkeet

Nyyssölä Saara, erityisasiantuntija

p. 029 525 0853
- erityisryhmähankkeiden ohjaus ja -käsittely
- erityisryhmien asuntotarpeen arviointi

 

Rinnemaa Ritvaliisa, rahoitusylitarkastaja

p. 029 525 0860
- vuokra- ja asumisoikeustalojen rahoituksen ohjaus ja erityisryhmien hankkeet
- käyttäjäryhmien muutokset

 

Rakentamisen ohjaus

Ijäs Vesa, kehittämisjohtaja

p. 029 525 0868
yksikön päällikkö


 

Dhalmann Hanna, erityisasiantuntija

p. 029 525 0851
- asuinalueiden kehittäminen
- asunnottomuuden ennaltaehkäisy
- asumisneuvonta-avustukset
- ARAn kehittämisrahoituksen koordinointi

Hieta Timo, yli-insinööri

p. 029 525 0839
- rakentamiskustannusten ohjaus
 

Kamppila Vilja, projektiassistentti

p. 029 525 0821

 

Kolehmainen Maija-Liisa, yli-insinööri

p. 029 525 0835
- rakentamiskustannusten ohjaus

Lilja Olavi, esikäsittelijä

p. 029 525 0818
- hankehakemuksien esikäsittely

Pulkkinen Kaisa, yli-insinööri

p. 029 525 0832
- rakentamiskustannusten ohjaus

Rantala Timo, kehittämisarkkitehti

p. 029 525 0826
 

Seppälä Tuomas, yli-insinööri

p. 029 525 0811
- rakentamiskustannusten ohjaus
- asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuslainat (40  / 50 %)

 

 

Tieto ja viestintä

Huovinen Kimmo, apulaisjohtaja

p. 029 525 0822
yksikön päällikkö

 

Ahola Hannu, asuntomarkkina-asiantuntija

p. 029 525 0855
- kuntien asuntomarkkinaselvitykset
- asumisen tilastot ja katsaukset

Berg Helena, viestintäpäällikkö

p. 029 525 0845
- kokonaisviestinnän suunnittelu, toteutus ja kehittäminen
- mediasuhteet

Hantula Kaisi, tietoasiantuntija

p. 029 525 0840
- tietopalvelut ja käsikirjasto
- tietohallinto
 

Hynynen Jouni, it-asiantuntija

p. 029 525 0805
- tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen

Jesoi Risto, it-asiantuntija

p. 029 525 0871
- tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen

Kenkkilä Marketta, johdon assistentti

p. 029 525 0837
- ylijohtajan ja johtajan sihteeri
- ARAn tapahtumat ja seminaarit


 

Mäenpää Susanna, viestintäasiantuntija

p. 029 525 0815
- verkkoviestinnän suunnittelu,
  toteutus ja  kehittäminen
- julkaisut

työsuojeluvaltuutettu

Pelvas Pekka, suunnittelija

p. 029 525 0861
- asuntomarkkinaselvityksiin liittyvät tehtävät
- aravakiinteistörekisteri

Rasilainen Sina, hankepäällikkö

p. 029 525 0809
- hankkeen koordinointi: "Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat"

Salminen Jarkko, suunnittelija

p. 029 525 0812
- tietojärjestelmien kehittäminen


 

 

HANKETYÖNTEKIJÄT

Isomäki Kaisu, viestintäassistentti

p. 029 525 0850
- #kotimatkalla-hankkeen viestintä

 

  

Julkaistu 1.7.2018 klo 8.00, päivitetty 11.12.2018 klo 15.24