Henkilöstön yhteystiedot

Henkilöstön sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ara.fi
 

YLIJOHTAJA

Rossilahti Hannu, p. 029 525 0856

JOHTAJA

Jarmo Lindén, p. 029 525 0808

Johdon assistentti
Kenkkilä Marketta, p. 029 525 0837 

   

Hallintoyksikkö

Lehtimäki Kaisa, hallintopäällikkö, p. 029 525 0848

Heikkinen Jaana, tarkastaja, p. 029 525 0852
- hankinnat (TilHa), matkustusasiat

Kahilainen Sari, kirjaaja, p. 029 525 0830
- kirjaamo ja asiakirjahallinto

Poutanen Eija, HR Partner, työsuojelupäällikkö, p. 029 525 0804
- henkilöstöhallinto

Tiainen Sonja, tarkastaja, p. 029 525 0900
- taloushallinto

Asuntokanta ja valvonta -yksikkö

Turunen Sami, valvontapäällikkö, p. 029 525 0803

Honkasalo Heli, ylitarkastaja, p. 029 525 0833
- vuokranmäärityksen ohjaus ja valvonta

Jalonen Helena, ylitarkastaja, p. 029 525 0846
- yleishyödyllisten yhteisöjen valvonta

Jauhola Marianne, kehittämispäällikkö, p. 029 525 0819
- asumisen kehittäminen
- asuntokannan riskien hallinnan kehittäminen

Kilpeläinen Arja, ylitarkastaja, p. 029 525 0862
- yleishyödyllisten yhteisöjen valvonta

Koppaleva Irena, tarkastaja, p. 029 525 0854
- yleishyödyllisten yhteisöjen vuosi-ilmoitukset

Kärkkäinen Minna, ylitarkastaja, p. 029 525 0843
- asumisoikeusasiat
- vuokranmäärityksen ohjaus ja valvonta

Laakso Mikko, ylitarkastaja, p. 029 525 0813
- yleishyödyllisyyssäännökset
- purkuluvat ja -avustukset
- vuokratalojen rahoituksen ohjaus ja erityisryhmien hankkeet

Laapotti Ulla, energia-asiantuntija, p. 029 525 0824
- energiatodistukset

Meritähti Liisa, lakimies, p. 029 525 0807
- aravarajoituksista vapauttaminen, käyttötarkoituksen muutokset, purkuluvat
- luovutuksensaajan nimeämiset
- yleishyödyllisyyssäännökset

Nevala Helena, lakimies, p. 029 525 0802
- aravarajoituksista vapauttaminen, käyttötarkoituksen muutokset, purkuluvat
- luovutuksensaajan nimeämiset
- yleishyödyllisyyssäännökset

Pesu Eerika, tarkastaja, p. 029 525 0806
- yleishyödyllisten yhteisöjen valvonta

Rasi Janne, energia-asiantuntija, p. 029 525 0880 (poissa 1.1.2017-31.12.2018)
- energiatodistukset 

Ritaranta Tuula, tarkastaja, p. 029 525 0831
- yksikön sihteeri
- ARAn tapahtumat ja seminaarit

Salin Anne, ylitarkastaja, p. 029 525 0829
- asukasvalinnat ja asukasdemokratia

Viitamäki Tarja, tarkastaja, p. 029 525 0828
- aravarajoituksista vapauttamisten ja purkulupien valmistelu

Weckström Ritva, ylitarkastaja, p. 029 525 0823
- vuokranmäärityksen ohjaus ja valvonta

Rahoitusyksikkö

Aho Markku, apulaisjohtaja, p. 029 525 0842

Drotár Kimmo, rahoituslakimies, p. 029 525 0841
- vuokratalojen rahoituksen ohjaus ja erityisryhmien hankkeet

Huuhka Heli, rahoituspäällikkö, p. 029 525 0820
- vuokra- ja asumisoikeustalojen rahoituksen ohjaus ja erityisryhmien hankkeet

Jussila Pirjo, hankeassistentti, p. 029 525 0838

Nyyssölä Saara, erityisasiantuntija, p. 029 525 0853
- erityisryhmähankkeiden hankeohjaus ja -käsittely
- erityisryhmien asuntotarpeen arviointi

Rinnemaa Ritvaliisa, rahoitusylitarkastaja, p. 029 525 0860
- vuokratalojen rahoituksen ohjaus ja erityisryhmien hankkeet
- käyttäjäryhmien muutokset

Korjausavustusyksikkö

Koskela Hanna, yksikön päällikkö, p.029 525 0818

korjausavustus.ara@ara.fi
 

Alho Raili, tarkastaja, p. 029 525 0865
- maksatustehtävät

Ahlberg Hanna, ylitarkastaja, p. 029 525 0849
- korjausavustukset

Heikkinen Jaana, tarkastaja, p. 029 525 0852
- maksatustehtävät, maksatusten hyväksyminen

Järvensivu Riikka, tarkastaja, p. 029 525 0834
- kuntien korjausavustusten maksatusten tarkastaminen
- asuinalueiden kehittämisavustusten ja asumisneuvoja-avustusten asiatarkastukset ja maksatukset

Kallioinen Tapio, avustusvalmistelija, p. 029 525 0801
- Sähköisen liikenteen latausinfran rakentamisavustukset

Laakso Kirsi, tarkastaja, p. 029 525 0836
- kuntien korjausavustusten maksatusten tarkastaminen

Suopanki Mirja, ylitarkastaja, p. 029 525 0816
- korjausavustukset

Tuominen Irmeli, ylitarkastaja, p. 029 525 0818
- korjausavustukset
korjausavustus.ara@ara.fi

Rakentamisen ohjaus -yksikkö

Ijäs Vesa, kehittämisjohtaja, p. 029 525 0868

Dhalmann Hanna, erityisasiantuntija, p. 029 525 0851
- asuinalueiden kehittäminen, asunnottomuuden ennaltaehkäisy
- asumisneuvonta-avustukset
- ARAn kehittämisrahoituksen koordinointi
- Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa -hanke 1.8.2017-31.1.2018

Hieta Timo, yli-insinööri, p. 029 525 0839
- rakentamiskustannusten ohjaus

Kolehmainen Maija-Liisa, yli-insinööri, p. 029 525 0835
- rakentamiskustannusten ohjaus

Lilja Olavi, yli-insinööri, p. 029 525 0818
- hankehakemuksien esikäsittely

Pulkkinen Kaisa, yli-insinööri, p. 029 525 0832
- rakentamiskustannusten ohjaus

Rantala Timo, arkkitehti, p. 029 525 0826

Seppälä Tuomas, yli-insinööri, p. 029 525 0811
- rakentamiskustannusten ohjaus
- asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuslainat (40  / 50 %)

Tieto ja viestintä

Huovinen Kimmo, apulaisjohtaja, p. 029 525 0822

Ahola Hannu, asuntomarkkina-asiantuntija, p. 029 525 0855
- kuntien asuntomarkkinaselvitykset
- asumisen tilastot ja katsaukset

Berg Helena,  viestintäpäällikkö, p. 029 525 0845
- kokonaisviestinnän suunnittelu, toteutus ja kehittäminen
- mediasuhteet

Hantula Kaisi, tietoasiantuntija, p. 029 525 0840
- tietopalvelut ja käsikirjasto
- tietohallinto

Hynynen Jouni, it-asiantuntija, p. 029 525 0805
- tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen

Isomäki Kaisu, viestintäkoordinaattori, p. 029 525 0850
- #kotimatkalla-hankkeen viestintä

Jesoi Risto, it-asiantuntija, p. 029 525 0871
- tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen

Kenkkilä Marketta, johdon assistentti, p. 029 525 0837
- ylijohtajan ja johtajan sihteeri
- ARAn tapahtumat ja seminaarit

Lahenius Harri, it-projektipäällikkö, p. 029 525 0847
- tietojärjestelmien kehittäminen

Mäenpää Susanna, viestintäasiantuntija, p. 029 525 0815
- verkkoviestinnän suunnittelu, toteutus ja kehittäminen 
- julkaisut

Pelvas Pekka, suunnittelija, p. 029 525 0861
- asuntomarkkinaselvityksiin liittyvät tehtävät
- aravakiinteistörekisteri

Rasilainen Sina, hankepäällikkö, p. 029 525 0809
- "Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – Varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki" -hankkeen koordinointi

Salminen Jarkko, suunnittelija, p. 029 525 0812
- tietojärjestelmien kehittäminen

Julkaistu 15.1.2016 klo 14.24, päivitetty 8.1.2018 klo 13.18