Muut avustukset

Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. 

Ohjeet ja lomakkeet avustusten hakemiseen sekä tarkemmat tiedot avustusmuodoista on löytyvät kunkin avustuksen sivulta.

 


  
Avustus asumisneuvontatoimintaan

Avustusta haetaan vuosittain erikseen ilmoitettuna hakuaikana.

 


  
Avustus vuokra-asukkaiden talousneuvontaan

Vuonna 2018 ARA myöntää avustusta vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseen liittyvään toimintaan. Avustus liittyy ASTA-hankkeeseen. 

 


   
Infra-avustus

ARA myöntää infra-avustuksia kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2016-2019. 

 


  
Käynnistysavustus vuokra-asuntojen rakentamiseen

Avustusta voivat hakea korkotukilain (604/2001) mukaisia vuokra-asuntoja muille kuin erityisryhmille rakentavat. Avustusta voidaan myöntää vain valtion ja Helsingin seudun kuntien aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa sijaitseville kohteille.

 


  
ARA-talojen purkuavustus

Avustus ARA-vuokratalon purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. 

 


 

Julkaistu 4.2.2013 klo 15.46, päivitetty 9.3.2018 klo 14.16