Yleishyödyllisten yhteisöjen vuositiedot

ARA valvoo arava- ja korkotukilainsäädännön perusteella nimettyjen yhteisöjen toimintaa. Valvontatehtävää varten ARA kerää yhteisöiltä niiden toimintaa koskevat tiedot jokaiselta vuodelta. Tilinpäätöstietojen avulla ARAssa arvioidaan myös yhteisön lainansaantikelpoisuutta uusia hankkeita hyväksyttäessä. 

ARAn verkkoasiointiin sisältyy ARA-asuntokannan ohjauksen ja valvonnan palveluja. Yhtenä näistä ovat vuositietojen ilmoittamisessa käytettävät lomakkeet. Yleishyödyllisiksi nimettyjen yhteisöjen vuositiedot kerätäänkin nyt verkkoasioinnin lomakkeilla.

Julkaistu 23.1.2020 klo 10.08, päivitetty 19.3.2020 klo 13.42