Finansering för att förbättra boendeförhållandena

Riksdagen besluter årligen i samband med behandlingen av statens budget om omfånget för och tyngdpunkterna i den bostadslångivning som staten stöder. Därefter fastställer statsrådet i dispositionsplanen de regionala och andra dispositionsgrunderna för räntestödslångivningen.

Utgående från dessa premisser anvisar ARA fullmakter för räntestödslån och anslagen för nyproduktion, ombyggnad och anskaffning.

Understöd för reparation och investeringsstöd för att förbättra boendeförhållandena för grupper med särskilda behov beviljas ur ARAs medel och anslag i statsbudgeten. Understöd beviljas också för att bygga infrastruktur på nya bostadsområden. Även hyres- och bostadsrättshus som befinner sig i ekonomiska svårigheter kan få understöd.

 

Anvisningar och guider

Exemplariska objekt

Onnelanpolku_atrium

Energieffektivt och tillgängligt boende i Onnelanpolku

15.1.2015
Servicecentret Onnelanpolku i Paavola, Lahtis, har ett framstegsvänligt servicekoncept och energieffektiva byggnader. Tillgängligheten och det rikliga serviceutbudet stimulerar och stöder äldre personer som bor på servicecentret.
Kaaripolun palvelukoti

Förmånligt boende i ett energieffektivt servicehus

5.3.2013
Kaaripolku servicehus i Siilinjärvi är det första servicehuset i Finland i ARA-produktionen som är ett passivhus med extremt lågt energibehov. Invånarna drar nytt av energieffektiviteten i form av förmånliga boendekostnader.
Mera objekten
Publicerad 18.2.2013 kl. 14.39, uppdaterad 28.2.2019 kl. 13.24