Aktuellt RSS

Inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder höjs

13.6.2018
I fortsättningen kan reparationsunderstöd beviljas hushåll där bruttoinkomsterna för en person inte överstiger 2 000 euro i månaden. Målet är att göra det lättare för dessa personer att bo hemma.

Inkomstgränserna för ARA-bostäder slopas

1.2.2018
Inkomstgränserna för ARA-bostäder slopas från och med den 1 mars 2018.
Regeringen har dessutom frångått planerna på att börja göra regelbundna kontroller av inkomsterna för dem som bor i ARA-bostäder.
Mer nyheter och pressmeddelande