Programmets understödformer

Investeringsunderstöd i anslutning till utvecklingsprogrammet för bostadsområden 14-10-2013
Genom det tväradministrativa programmet beviljas investeringsunderstöd för att stödja sysselsättningen inom byggbranschen med 4 miljoner euro i den tredje tilläggsbudgeten för år 2013. Ansökningstid började 14.10.2013.
Läs mer