Utvecklingsprogrammet för bostadsområden

Utvecklingsprogrammet för bostadsåmråden ska öka livskraften i bostadsområdena och förebygga segregation under 2013-2015.

ARA, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet,  inrikesministeriet och Kommunförbund deltar i programmet. 

Utvecklingsprogrammet för bostadsområden koordineras av miljöministeriet och ARA svarar för skapandet av nätverk bland projekten i programmet och för finansiering.
 

Lähiöelämää sisäpihalla (YHA kuvapankki, Janne Ulvinen)

Publicerad 21-03-2013 kl. 10.58, uppdaterad 04-07-2014 kl. 12.47