Målgrupper

Följande personer som deltar i det sektorövergripande samarbetsnätverket och den gemensamma utvecklingen är tätt involverade i projektets verksamhet:

 • Erfarenhetssakkunniga som upplevt bostadslöshet eller hot om bostadslöshet som inte ingår i projektets egentliga personal. Erfarenhetssakkunniga representerar, beroende på vad städerna väljer att prioritera, olika målgrupper inom bostadslöshet, t.ex. långtidsbostadslösa, unga som omfattas av barnskyddets efterarbete, invandrare eller rehabiliteringsklienter inom rusmedels- eller mentalvården.
   
 • Anställda samt organisationsaktörer utanför kommunerna som deltar i genomförandet av projektet 

I projektets målgrupper ingår också övriga kommuner och kommunala aktörer samt organisationer inom branschen som har nytta av verksamhetsmodellerna som utvecklats inom projektet och kan utnyttja dem i sin verksamhet. Övriga aktörer som har nytta av projektet är ministerier och sakkunnigorganisationer på nationell nivå samt europeiska aktörer inom branschen som det finns starka band till via AUNE-programmet på internationell nivå.

Bostadslösheten minskas genom att agera

Projektverksamhetens effekter bidrar till att minska bostadslösheten. Verksamhetens effekter påverkar indirekt följande målgrupper:

 • missgynnade bostadslösa vars bostadslöshet riskerar att förnyas
 • personer som riskerar att bli bostadslösa eller nyss har blivit bostadslösa

I dessa grupper ingår bl.a.

 • klienter eller rehabiliteringsklienter inom rusmedels- eller mentalvården samt frigivna fångar
 • unga bostadslösa och unga med risk för bostadslöshet
 • unga som omfattas av barnskyddets efterarbete
 • vuxna med svåra problem med boende, utkomst och hyresbetalning
 • bostadslösa invandrare och invandrare med risk för bostadslöshet samt asylsökande som fått uppehållstillstånd

Det är viktigt att beakta att dessa grupper i verkligheten överlappar varandra och att flera faktorer i anslutning till svåra sociala förhållanden drabbar samma personer.

Publicerad 29.9.2016 kl. 12.16, uppdaterad 19.4.2017 kl. 12.38