Kommunstrategier för förebyggande av bostadslöshet

Med projektet  Kommunstrategier för förebyggande av bostadslöshet – tidig omsorg, delaktighet och stöd för boendeskapas och stärks strukturerna i anslutning till erfarenhetssakkunniga och klientdeltagande samt testas nya verksamhetssätt inom bostadslöshetsarbetet.

I praktiken betyder det att lokala sektorövergripande nätverk sammanställs, att vägarna som leder till bostadslöshet, riskgrupper och gemensamma klientrelationer identifieras, att en förebyggande åtgärdshelhet utarbetas samt att erfarenhetssakkunniga utnyttjas i olika skeden av processen. Projektverksamhetens centrala effekt på kort sikt är en minskning av bostadslösheten.

 

Publicerad 29-09-2016 kl. 12.15, uppdaterad 19-02-2019 kl. 9.53