Räntestödslåneräknare för byggande av ett hyreshus (andra objekt än specialgruppsobjekt)

Räknare:
Räntestödslåneräknare för byggande av et hyreshus (räknare på finska)

Då du ger lånebeloppet och räntan, kalkylerar låneräknaren för tiden efter byggandet kapitalet i början av varje år, de årliga kapitalutgifterna och räntan efter räntestödet.

I räknaren är utgångsvärdet en tabellmodell där amorteringarna görs årligen i jämnstora rater under varje femårsperiod.

Publicerad 07-09-2018 kl. 16.19, uppdaterad 07-09-2018 kl. 16.19