Reparationsåtgärder som understöds

Av kostnaderna för en enskild åtgärd kan endast en viss andel av de totala kostnaderna som fastställts för varje åtgärd beaktas i beräkningen av understödet. Understödsberäkningarna varierar mellan 20 och 100 procent.

Understöd är högst hälften av de kostnader som beaktas vid kalkylering av understöd. Se kalkyleringsexempel

Åtgärd

Andelen av kostnaderna för åtgärderna som ska beaktas i beräkningen av understödet

Understödets maximala andel av kostnaderna för åtgärderna (50 % av den andel som ska beaktas)

Förnyande av ventilationssystemet med värmeåtervinning, ökning av ventilationens värmeåtervinning (inkl. frånluftsvärmepump), ökning av annan värmeåtervinning (inkl. avloppsvattnets värmeåtervinning). 0 % 25 %

Slopande av oljevärme då helhetslösningen når den nivå som förutsätts för att erhålla stöd.

100 % 50%

Tryckreducering och vattensparande möbler samt rörisolering till en bättre nivå än ursprungligen i samband med linjesanering.

20 % 10 %
En betydande tilläggsisolering (minst nivån i förordning 4/13) eller tillägg av ett solenergisystem på yttertaket i samband med att taket förnyas. 20 % 10 %
Förnyande av ytor och möblemang då de förnyas för att märkbart förbättra energieffektiviteten (till exempel tilläggsisolering, minst nivån i förordning 4/13) i samband med ombyggnad. 20 % 10 %

Tilläggsisolering i samband att bottenbjälklaget förnyas.

20 % 10 %
Betydande tilläggsisolering av innerväggen (minst nivån i förordning 4/13) mellan det varma och halvvarma utrymmet. 50 % 25 %
Fastighetsförvaltningssystem för att effektivera energianvändningen, förbättra klimatförhållandena inomhus samt för att justera, balansera och styra systemet samt åtgärder för att säkerställa systemets korrekta funktioner samt de kabelmontage och datanät som dessa behöver i byggnaden. 50 % 25 %
Tillägg av automations- och styr- samt uppföljnings- och justeringssystem samt balansering av systemen samt förnyande av temperaturjusteringsutrustningen och justering i hela byggnaden. 50 % 25 %
Socklarnas tilläggsisolering, tillägg av tjälisolering, tillägg av kabel- eller rörkanaler för utrustning och system som förbättrar energieffektiviteten. 20 % 10 %
Innovationer och andra lösningar som har en betydelse för effektivare energiförbrukning, förbrukningsutjämning eller energieffektiviteten med tanke på helheten eller byggnadens verksamhet som helhet, eller som i övrigt är nyttiga för byggnadens ägare vad gäller energin. 50 % 25 %

Planeringskostnader, även för uträkningen av E-talet och för uppgörandet av energicertifikat

100 % 50 %

Betydande (minst nivån i förordning 4/13) tilläggsisolering i samband med förnyande av fasaden).

20 % 10 %

Förnyande av fönster och dörrar till åtminstone den nivå som förpliktigas i förordning 4/13.

20 % 10 %

Byte av fönster och ytterdörrar till en nivå som är minst 30 % bättre än kraven i förordning 4/13.

50 % 25 %
Solenergiglas som producerar solenergi som solpaneler. 50 % 25 %
Solskydd, med persienner, markiser, fönstrets g-värde mm. 50 % 25 %
Kylsystem 20 % 10 %

Byte av eldstad till värmelagrande eldstad.

50 % 25 %

Tätning av bygganden på så vis att detta påvisas med tätningsmätning innan och efter.

100 % 50 %
Maskiner som behövs för värmepump- och värmeåtervinningssystem samt för att utnyttja solenergi inklusive kablar och rör som behövs. 50 % 25 %
Byte av frånluftsfläktar eller deras motorer på stora objekt till moderna versioner. 50 % 25 %
Publicerad 29.1.2020 kl. 17.54, uppdaterad 1.2.2021 kl. 16.03