ARAs blanketter

På den här sidan finns blanketter som används för att söka beviljande och utbetalning av ARAs understöd och bidrag. De senast uppdaterade blanketterna anges på sidan under texten.

Obs! För närvarande finns det bara ARAs blanketter om

  • reparationsunderstöd
  • understöd för ekonomirådgivningsverksamhet för hyresgäster
  • kortvarigt räntestödslån 

att få på den här sidan.

Blanketterna för de övriga formerna av understöd läggs ut på sidan under 2018. Fram till dess finns dessa blanketter att få i avsnittet Lån och bidrag under respektive form av understöd.

Till höger på sidan finns en sökfunktion där man kan söka blanketter utifrån deras nummer eller namn samt med hjälp av sökord och en förteckning över ämnesområden på den här webbplatsen. Om du gör sökningen med sökord är det bra att avbryta (trunkera) orden med asterisk, dvs. med tecknet *, som placeras på det ställe där ordet vanligen avstavas.

Anvisning för sökning med sökord >>

Blanketter / Sökresultat

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
8
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Ansökan om vilkorlig reservering av räntestödslån (hyres-,delägar- och bostadsrättshus)

(Blankett ARA 64) Ansökan om räntestödslån för hyres- och bostadsrättshus. Blanketten används i skedet av villkorlig reservering.

Ansökan om ändring av användargrupp eller användningsändamål för bostäder för grupper med särskilda behov

Med den här blanketten söks om ARAs beslut för ändring av användargrupp eller användningsändamål för specialgruppernas bostäder.

Ansökan om tillstånd för byggstart

Ansökan om tillstånd att inleda de reparationsåtgärder som ingår i ansökan om reparationsunderstöd innan ARA meddelat sitt beslut om beviljande av understöd.

Räntestödslånansökan för lånebeslutsskede (hyres- och bostadsrättshus)

(Blankett ARA 64a) Med blanketten söks räntestödslån för byggande av hyres- eller bostadsrättshus, för ombyggnad eller för anskaffning av hyresbostäder och hyreshus. Denna blanketten används i lånebes...

ARA 55 Utlåtande från kommunens social- och hälsovårdsväsende för understödsansökan till ARA

Utlåtande från kommunens social- och hälsovårdsväsende för understödsansökan till ARA

ARA 55a Välfärdsområdets lägessbild av behovet för, och beståndet av, serviceboende för äldre

Välfärdsområdets lägessbild av behovet för, och beståndet av, serviceboende för äldre

Ansökning om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar

Ansökning om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar

Fullmakt

Med blanketten du kan ge en annan person fullmakt att ta hand om understödsansökan för din del.

Ansökan om utbetalning av understöd för slopande av oljeuppvärmning i byggnader

Med blanketten söks utbetalning av understöd för slopande av oljeuppvärmning i byggnader.

Ansökan om startbidrag för byggande av hyresbostäder

Med blanketten sökas startbidrag för byggande av hyresbostäder. Samma blanketten används för ansökning om understöd och för utbetalning av understöd.


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
8
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar