ARAs blanketter

På den här sidan finns blanketter som används för att söka beviljande och utbetalning av ARAs understöd och bidrag. De senast uppdaterade blanketterna anges på sidan under texten.

Obs! För närvarande finns det bara ARAs blanketter om

  • reparationsunderstöd
  • understöd för ekonomirådgivningsverksamhet för hyresgäster
  • kortvarigt räntestödslån 

att få på den här sidan.

Blanketterna för de övriga formerna av understöd läggs ut på sidan under 2018. Fram till dess finns dessa blanketter att få i avsnittet Lån och bidrag under respektive form av understöd.

Till höger på sidan finns en sökfunktion där man kan söka blanketter utifrån deras nummer eller namn samt med hjälp av sökord och en förteckning över ämnesområden på den här webbplatsen. Om du gör sökningen med sökord är det bra att avbryta (trunkera) orden med asterisk, dvs. med tecknet *, som placeras på det ställe där ordet vanligen avstavas.

Anvisning för sökning med sökord >>

Blanketter / Sökresultat

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Ansökan om startbidrag för byggande av hyresbostäder

Med blanketten sökas startbidrag för byggande av hyresbostäder. Samma blanketten används för ansökning om understöd och för utbetalning av understöd.

Ansökan om understöd för slopande av oljeuppvärmning i kommunala byggnader

Med blanketten ansöks om understöd för slopande av oljeuppvärmning i kommunala byggnader.

Utbetalningsansökan, energiunderstöd till ARA samfund

Utbetalningsansökan, energiunderstöd till ARA samfund

Utbetalningsansökan, energiunderstöd till bostadsaktiebolag

Utbetalningsansökan, energiunderstöd till bostadsaktiebolag

Utbetalningsansökan, energiunderstöd till personkunder

LUtbetalningsansökan, energiunderstöd till personkunder

ARA 40 Ansökan om förlängd utbetalningstid av repatationsunderstöd som beviljas av ARA

Ansökan om förlängd utbetalningstid av reparationsunderstöd som beviljas av ARA

Ansökan om befrielse av aravabegränsningar

Med blanketten ansöks om befrielse från begränsningar för ARA-hyresbostäder.

Ansökan om angivande av överlåtelsetagare (objekt som belånats med långfristigt grundförbättringslån)

Med blanketten ansöks om ARAs godkännande av huruvida ett ARA-objekt som finansierats med ett långfristigt grundförbättringslån kan överlåtas till en ny ägare (s.k. angivande av överlåtelsetagare).

Ansökan om angivande av överlåtelsetagare (arava- och räntestödslånsobjekt)

Med blanketten ansöks om ARAs godkännande av huruvida ett arava- eller räntestödsbelånat objekt kan överlåtas till en ny ägare (s.k. angivande av överlåtelsetagare).

Utbetalningsansökan om understöd för undersökning av byggnaders skick och planering av grundliga förbättringar

Med blanketten ansöks utbetalning av understöd för undersökning av byggnaders skick och planering av grundliga förbättringar som ARA har beviljat.


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar