ARAs blanketter

På den här sidan finns blanketter som används för att söka beviljande och utbetalning av ARAs understöd och bidrag. De senast uppdaterade blanketterna anges på sidan under texten.

Obs! För närvarande finns det bara ARAs blanketter om

  • reparationsunderstöd
  • understöd för ekonomirådgivningsverksamhet för hyresgäster
  • kortvarigt räntestödslån 

att få på den här sidan.

Blanketterna för de övriga formerna av understöd läggs ut på sidan under 2018. Fram till dess finns dessa blanketter att få i avsnittet Lån och bidrag under respektive form av understöd.

Till höger på sidan finns en sökfunktion där man kan söka blanketter utifrån deras nummer eller namn samt med hjälp av sökord och en förteckning över ämnesområden på den här webbplatsen. Om du gör sökningen med sökord är det bra att avbryta (trunkera) orden med asterisk, dvs. med tecknet *, som placeras på det ställe där ordet vanligen avstavas.

Anvisning för sökning med sökord >>

Blanketter / Sökresultat

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
...
8
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

ARA 90E Specifikation av anskaffningsvärdet, specialprojekt

Specifikation av anskaffningsvärdet, specialprojekt

ARA 91b Projektdata B, Tekniska uppgifter

Projektdata B, Tekniska uppgifter

ARA 56c Ansökan om utbetalning för att utvdiga och utveckla boenderådgivningsverksamheten

Ansökan om utbetalning för att utvdiga och utveckla boenderådgivningsverksamheten

ARA 39c Ansökan om understöd för laddningspunkter på arbetsplatser

Ansökan om understöd för laddningspunkter på arbetsplatser

ARA 39 Ansökning om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar

Ansökning om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar

ARA 56b Ansökan om understöd för boenderådgivningsverksamhet

Ansökan om understöd för boenderådgivningsverksamhet

ARA 4 Ansökan om understöd för laddningspunkter på arbetsplatser

ARA 4 Ansökan om understöd för laddningspunkter på arbetsplatser

ARA 91aE Projektdata A (specialprojekt)

Uppgifter om lägenheterna, nyroduktion av specialprojekt

ARA 73 Intyg över arbetsskedet / Understöd för förbättrandet av boendeförhållandena för specialgrupper

Intyg över arbetsskedet / Understöd för förbättrandet av boendeförhållandena för specialgrupper

ARA 55b Välfärdsområdets lägessbild av behovet för, och beståndet av, serviceboende för personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer inom autismspektrumet

Blankett ARA 55b. Välfärdsområdets lägessbild av behovet för, och beståndet av, serviceboende för personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer inom autismspektrumet


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
...
8
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar