Utbetalningsansökan om rivningsbidrag

Blankettens namn Utbetalningsansökan om rivningsbidrag
   
Blankettnummer ARA 5c
   
Syfte Ansökan om utbetalning av rivningsbidrag
   

Ansökningsblankett

Med blanketten ansöks utbetalning av rivningsbidrag som ARA har beviljat.
Publicerad 06-03-2020 kl. 13.47, uppdaterad 31-03-2020 kl. 9.09