Dokument för fasen om lånebeslut (kortvarigt räntestödslån)

Blankettens namn Dokument för fasen om lånebeslut (kortvarigt räntestödslån)
   
Blankettnummer ARA 103_la
   
Syfte Uppgifter om dokumenten för lånebeslutsfasen vid ansökan om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus
   

Ansökningsblankett

Lista över dokumenten om lånebeslutsfasen som ska lämnas in till ARA vid ansökan om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus.
Publicerad 12-03-2018 kl. 14.27, uppdaterad 12-03-2018 kl. 14.27