Begäran om omprövning av understödbeslut

Blankettens namn Begäran om omprövning av understödbeslut
   
Blankettnummer BeRE
   
Syfte Omprövning av ett beslut om reparationsunderstöd eller energiunderstöd.
   

Ansökningsblankett

Den som är missnöjd med beslutet kan söka ändring genom att lämna in en begäran om omprövning till ARA. Handlingarna bör inlämnas hos ARA under ämbetsverkets öppettider (kl. 9.00-16.15) senast 30 dagar efter delfåendetav beslutet med undantag för nämnda dag. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att beslutet har avsänts. 

Till exempel om beslutet har sandats den 10 januari, delfåendet anses ha skett den 17 januari. Då måste handlingarna vara framme i ARA senast den 16 februari före ARAs tjänstetidens slut (kl. 16.15).

Begäran om omprövning bör göras skriftligt med den här blanketten eller via ARAs e-tjänsten. Ett understödsbeslut kan överklagas på det sätt som föreskrivs i statsunderstödslage (688/2001).

Handlingarna kan skickas per e-post  eller per post eller med bud, så länge de är framme senast den sista dagen av tiden för begäran om omprövning under ämbetsverkets öppettider. 

Obs! Konfidentiella meddelanden, bl.a. personuppgifter, kan skickas till ARAs registratorskontor med säker e-post: https://turvaviesti.ara.fi

Publicerad 30-01-2018 kl. 16.28, uppdaterad 13-11-2023 kl. 8.45