Anvisning för sökning med sökord

Om du gör sökningen med ett sökord (första fältet i sökfunktionen) är det bra att avbryta (trunkera) ordet med asterisk, dvs. med tecknet *, som placeras på det ställe där ordet vanligen avstavas. Då hittar sökfunktionen också ord som inte är i grundformen på blankettsidorna, och alla blanketter som innehåller de olika formerna av det sökta ordet visas i sökresultaten.

T.ex. om du söker ansökningsblanketter för bidraget Understöd för boenderådgivning och skriver boenderåd* i sökfältet som sökord, visas alla blanketter som t.ex. har ordet "boenderådgivning", "boenderådgivare" och "boenderådgivningsverksamheten" i sökresultaten.

   
Andra exempel:

delbeslut delbeslut*
energiunderstöd energiunderstöd*
Publicerad 03-08-2017 kl. 9.22, uppdaterad 03-08-2017 kl. 9.22