Ansökningsformulär för understöd för boenderådgivning

Blankettens namn Ansökningsformulär för understöd för boenderådgivning
   
Blankettnummer ARA 56
   
Syfte Boenderådgivningsverksamhetens stöd
   

Med formuläret ansöks det om understöd från boenderådgivningsverksamheten som stödjer boendet för långtidsarbetslösa, invandrare, personer som rehabiliteras för psykisk ohälsa, ungdomar som löper risk för marginalisering, familjer och äldre personer.

Understöd kan sökas av organisationer och samfund som tillhandahåller eller inleder boenderådgivning.

Till ansökan ska bifogas de deltagande samfundens beslut om godkännande av projektet och dess inledande samt om deltagande i finansieringen. Till organisationers ansökningar ska dessutom bifogas placeringskommunens utlåtande om projektet.

Ansökningarna med dess bilagor skickas till ARA.

Publicerad 12-12-2018 kl. 14.13, uppdaterad 20-12-2021 kl. 8.15