Ansökan om utbetalning för bostadsandelslagsförsök

Blankettens namn Ansökan om utbetalning för bostadsandelslagsförsök
   
Blankettnummer ARA 59aR
   
Syfte För att ansöka utbetalning av understöd för bostadsandelslagsförsök
   
Blanketten skickas till registratorskontoret per e-post på adressen kirjaamo.ara@ara.fi ELLER per post på adressen Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet PB 30, 15141 Lahtis .
Publicerad 8.3.2019 kl. 16.16, uppdaterad 8.5.2019 kl. 8.49