Ansökan om understöd för ekonomirådgivningsverksamhet för hyresgäster

Blankettens namn Ansökan om understöd för ekonomirådgivningsverksamhet för hyresgäster
   
Blankettnummer ARA 58
   
Syfte För att understöda verksamhet som syftar till att förebygga och hjälpa till med hyresgästers ekonomiska problem
   

OBS! Blanketten är på finska.

Med understödet stöds den lokala verksamheten i kommuner, samkommuner, allmännyttiga hyreshussamfunden, foreningar och stiftelse som skapar modeller för att hjälpa hyresgäster med ekonomiska problem.

Understödet ingår i försöksprojektet Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster, som planeras pågå 2018-2020. Läs mer om understödet och förutsättningarna för att beviljas understöd

Ansökningarna ska skickas till ARAs registratorskontor via e-post till adressen kirjaamo.ara (at) ara.fi 
eller per post till adressen: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), PB 30, 15141 Lahtis

Bilagor till ansökan

Till ansökan ska bifogas en helhetsplan, där åtminstone följande uppgifter framgår:

 1. Uppgifter om organisationen som genomför ekonomirådgivningen för boende, den planerade personalresursens antal och utbildning/kompetens, samt verksamhetssätten som används i rådgivningen
    
 2. Verksamhetens målgrupp och behov av rådgivning
    
 3. Vilka nya arbets- och verksamhetsformer eftersträvas genom projektet
    
 4. Verksamhetsmiljön; utrymmen, sektorer och nätverk
    
 5. Målsättningar, resultat och effekt
    
 6. Projektets inledande, fortskridande och planer för att etablera verksamhetsformerna
    
 7. Tillsättandet av en styrgrupp.
Publicerad 19.2.2018 kl. 16.23, uppdaterad 25.11.2019 kl. 15.11