Ansökan om understöd för bostadsandelslagsförsök

Blankettens namn Ansökan om understöd för bostadsandelslagsförsök
   
Blankettnummer ARA 59
   
Syfte Genom det här understödet stödjer ARA grundandet av invånarnära bostadsandelslag och pilottestning av en modell för bostadsandelslag.
   

Ansökningar riktas till ARA och skickas per e-post till registratorskontoret på adressen: kirjaamo.ara (at) ara.fi
ELLER per post på adressen: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), PB 30, 15141 Lahtis

Ansökan ska innehålla en beskrivning av sökanden, en kort beskrivning av understödsprojektet och en specifikation av kostnaderna. I bilagorna presenteras en omfattande projektplan, tidtabellen för projektet och läget vid tidpunkten för ansökan, en mer utförlig specifikation av kostnaderna och ett dokument av vilket firmateckningsrätten framgår. Om sökanden är ett bostadsandelslag eller en förening ska också styrelsens uppgifter finnas med i ansökan. Sökandens (en förening, ett bostadsandelslag eller ett samfund) kontonummer ska uppges på ansökningsblanketten. Kontonumret kan också meddelas senare.

Publicerad 8.3.2019 kl. 15.56, uppdaterad 16.4.2020 kl. 10.57