Ansökan om understöd för äldreanpassning av ARA-hyreshus

Blankettens namn Ansökan om understöd för äldreanpassning av ARA-hyreshus
   
Blankettnummer ARA 54
   
Syfte Renovering av ARA-hyreshus och hyresbostäder så att de blir tillgängliga och bättre lämpade för äldre.
   

Med blanketten söks för understöd för äldreanpassning av ARA-hyreshus.

Bilagor som behövs tillsammans med ansökan

ARA behöver också följande bilagor (dokumenten) med ansökan om understöd:

  • beslut om att inleda projektet (beslut av samfundets styrelse e.d.)
  • tillgänglighetsutredning, om det är fråga om ett omfattande reparationsprojekt
  • entreprenadanbuden för objektet
  • protokoll från öppnandet av entreprenadanbuden
Publicerad 29.1.2020 kl. 13.51, uppdaterad 29.1.2020 kl. 13.51