Ansökan om understöd för äldreanpassning av ARA-hyreshus

Blankettens namn Ansökan om understöd för äldreanpassning av ARA-hyreshus
   
Blankettnummer ARA 54
   
Syfte Renovering av ARA-hyreshus och hyresbostäder så att de blir tillgängliga och bättre lämpade för äldre.
   

Med blanketten söks för understöd för äldreanpassning av ARA-hyreshus.

Blanketten med bilagor skickas in till ARA per e-post: 
E-postadress: kirjaamo.ara (at) ara.fi.

Bilagor som behövs tillsammans med ansökan

ARA behöver också följande bilagor (dokumenten) med ansökan om understöd:

  • beslut om att inleda projektet (beslut av samfundets styrelse e.d.)
  • entreprenadanbuden för objektet
  • protokoll från öppnandet av entreprenadanbuden (3 anbud).
Publicerad 29-01-2020 kl. 13.51, uppdaterad 23-06-2021 kl. 7.44