Ansökan om startbidrag för byggande av hyresbostäder

Blankettens namn Ansökan om startbidrag för byggande av hyresbostäder
   
Blankettnummer ARA 47
   
Syfte För byggande av vanliga hyresbostäder (med räntestödslån).
   

Ansökningsblankett

Med blanketten sökas startbidrag för byggande av hyresbostäder. Samma blanketten används för ansökning om understöd och för utbetalning av understöd.

Blanketten skickas till ARAs registratorskontoret.

Publicerad 10-11-2020 kl. 15.00, uppdaterad 10-11-2020 kl. 15.00