Ansökan om kortvarigt räntestödslån

Blankettens namn Ansökan om kortvarigt räntestödslån
   
Blankettnummer ARA 64_la
   
Syfte Ansökan om räntestöd för byggnadslån för hyreshus
   

Formuläret används för att ansöka om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus.

Sökanden lämnar in ansökningshandlingarna till ARA, som behandlar ansökan utgående från de preliminära planerna och beräkningarna och som efter prövning kan ge villkorlig reservering för räntestödslån.

Blanketter och bilagor som behövs vid ansökan

  • budget / beräkning av initialhyran (blankett 95_la "Budget/beräkning av initialhyran", Se länken nedan)
  • detalj- eller byggnadsplan med planbestämmelser över tomten samt utredning om beredskap att ordna kommunaltekniken
  • dispositionsplan för tomten (1:500 eller 1:200)
  • rumsdisponeringsprogram
  • beräkning över riktkostnader

 

ÖVRIGA BLANKETTER FRÅN ARA SOM GÄLLER ÄRENDET

Publicerad 06-03-2018 kl. 16.43, uppdaterad 12-03-2018 kl. 14.18