Ansökan om energiunderstöd för personkunder

Blankettens namn Ansökan om energiunderstöd för personkunder
   
Blankettnummer ARA 31
   
Syfte Förbättring av energiprestandan i bostadshus (personkunder)
   

Ansökningsblankett

Med blanketten du kan söka understöd för reparationsuppgifter för förbättring av energiprestandan i bostadshus. Blankett ARA 31 är endast för personkunder.

Sökande

Ägaren till bostadshus.

Ansökan och bilagor

Före du söker understöd läs sökanvisningen och kontrollera vilka bilagor är obligatorisk och måste bifogas ansökan. Alla bilagor måste skickas med ansökan.

Ytterligare information och anvisningar om ansökningen hittar du från Energiunderstöds sökanvisningen:
Sökanvisning om energiunderstöd för personkunder (pdf)

Publicerad 23.1.2020 kl. 12.29, uppdaterad 29.1.2021 kl. 10.58