Ansökan om energiunderstöd för husbolag

Blankettens namn Ansökan om energiunderstöd för husbolag
   
Blankettnummer ARA 32
   
Syfte Förbättring av energiprestandan i bostadshus (husbolag)
   

Ansökningsblankett

Med blanketten du kan söka understöd för reparationsuppgifter för förbättring av energiprestandan i bostadshus. Blankett ARA 32 är endast för husbolagsökande.

Sökande

Husbolag som äger bostadshus (t.ex. bostadsaktiebolag).

Ansökan och bilagor

Före du söker understöd läs sökanvisningen och kontrollera vilka bilagor är obligatorisk och måste bifogas ansökan. Alla bilagor måste skickas med ansökan.

Ytterligare infromation och anvisningar om ansökningen hittar du från Energiunderstöds sökanvisningen: Ladda ner sökanvisning om energiunderstöd för husbolag (pdf)

 

Publicerad 23.1.2020 kl. 14.15, uppdaterad 5.6.2020 kl. 11.47