Ansökan om energiunderstöd för ARA-samfund

Blankettens namn Ansökan om energiunderstöd för ARA-samfund
   
Blankettnummer ARA 33
   
Syfte Förbättring av energiprestandan i bostadshus
   

Ansökningsblankett

Med blanketten du kan söka understöd för reparationsuppgifter för förbättring av energiprestandan i bostadshus. Samfundet måste söka också räntestödslån för ombyggnad i samaband med energiunderstöd.

Ansökan och bilagor

Före du söker understöd läs sökanvisningen och kontrollera vilka bilagor är obligatorisk och måste bifogas ansökan. Alla bilagor måste skickas med ansökan.

 

 

Publicerad 23.1.2020 kl. 15.31, uppdaterad 24.2.2020 kl. 12.14