Ansökan om befrielse av aravabegränsningar

Blankettens namn Ansökan om befrielse av aravabegränsningar
   
Blankettnummer ARA 5
   
Syfte Befrielse från begränsningar för ARA-hyresbostäder
   

Ansökningsblankett

Med blanketten ansöks om befrielse från begränsningar för ARA-hyresbostäder.

Ansökan samt bilagor skickas till ARA.

Bilagor som ska bifogas ansökan:

  • Utlåtande från objektets placeringskommun (om objekt med ursprunglig begränsningstid och räntestödsbelånade objekt)
  • Bostadsbeståndet och utredningar och planer som rör utvecklingen av det (om kommunen gjort sådana)
  • Kommunens utlåtande efter övervägande om objekt med förlängd begränsningstid
  • Eventuella expertutlåtanden eller andra ritningar eller fotografier som förtydligar ärendet
  • Gravationsbevis
  • Utdrag ur handelsregistret
  • Aktieregister
Publicerad 18-03-2020 kl. 14.02, uppdaterad 30-03-2020 kl. 15.54