Ansökan för understöd för undersökning av byggnaders skick och för planering av grundliga förbättringar (för samfund)

Blankettens namn Ansökan för understöd för undersökning av byggnaders skick och för planering av grundliga förbättringar (för samfund)
   
Blankettnummer ARA 38
   
Syfte För undersökningar av skicket på bostäder och bostadsbyggnader med fukt- och mikrobskador och inomhusluftproblem och för de kostnader som uppstår vid planering av grundliga förbättringar av sådana byggnader.
   
Med blanketten söks understöd för undersökning av byggnaders skick och för planering av grundliga förbättringar. Ansökan är för samfund.

Skicka blanketten till ARAs registratur.

Ytterligare information om understöd och ansökning: Gå till understödssidan

Publicerad 24-01-2020 kl. 17.05, uppdaterad 06-04-2021 kl. 8.22