Ansökan för understöd för undersökning av byggnaders skick och för planering av grundliga förbättringar (personkunder)

Blankettens namn Ansökan för understöd för undersökning av byggnaders skick och för planering av grundliga förbättringar (personkunder)
   
Blankettnummer ARA 37
   
Syfte För undersökningar av skicket på bostäder och bostadsbyggnader med fukt- och mikrobskador och inomhusluftproblem och för de kostnader som uppstår vid planering av grundliga förbättringar av sådana byggnader.
   

Med blanketten söks understöd för undersökning av byggnaders skick och för planering av grundliga förbättringar. Ansökan är för personkunder.

Skicka blanketten till ARAs registratur.

Ytterligare information om understöd och ansökning: Gå till understödssidan

Flera bostadsägaren (t.ex. dödsbo) måste bifoga reparation- och underhållsavtal

Om bostadsbyggnaden har flera ägaren som inte alla bo ifrågavarande byggnaden, måste man göra en reparations- och underhållsavtal mellan ägaren. Avtal bifogas med ansökan om understöd.

Ladda ner avtallsmodell: Reparations- och underhållsavtal (docx)

Ladda ner bilagor till ansökan om understöd:

Publicerad 24.1.2020 kl. 12.26, uppdaterad 7.5.2020 kl. 16.23