ARA 95_la Budget / beräkning av initialhyran

Blankettens namn ARA 95_la Budget / beräkning av initialhyran
   
Blankettnummer ARA 95_la
   
Syfte Ansökan om kortsiktigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus
   

Ansökningsblankett

Den här blanketten är en bilaga till ansökan om kortsiktigt räntestödslån (blankett 64_la, "Ansökan om kortvarigt räntestödslån").

Sökanden lämnar in ansökningshandlingarna för räntestödslån till ARA, som behandlar ansökan utgående från de preliminära planerna och beräkningarna och som efter prövning kan ge villkorlig reservering för räntestödslån.

Blanketter och bilagor som behövs vid ansökan om räntestödslån

  • ansökan (blankett ARA 64_la "Ansökan om kortvarigt räntestödslån" , Se länken nedan)
  • detalj- eller byggnadsplan med planbestämmelser över tomten samt utredning om
  • beredskap att ordna kommunaltekniken
  • dispositionsplan för tomten (1:500 eller 1:200)
  • rumsdisponeringsprogram
  • beräkning över riktkostnader

 

ÖVRIGA BLANKETTER FRÅN ARA SOM GÄLLER ÄRENDET 

Publicerad 06-03-2018 kl. 16.07, uppdaterad 04-04-2022 kl. 10.46