Räntestödslåneräknare för byggande och anskaffning av ett specialgruppsobjekt

Räknare (på finska):
Räntestödslåneräknare för byggande och anskaffning av ett specialgruppsobjekt

Då du ger lånebeloppet och räntan, kalkylerar låneräknaren för tiden efter byggandet kapitalet i början av varje år, de årliga kapitalutgifterna och räntan efter räntestödet.

I räknaren är utgångsvärdet en tabellmodell där amorteringarna görs årligen i jämnstora rater under varje femårsperiod.

Publicerad 07-09-2018 kl. 16.22, uppdaterad 07-09-2018 kl. 16.22