Infra-understöd

Åren 2020-2023 ARA beviljar understöd för byggande av kommunalteknik till kommuner som har ingått ett avtal med staten om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal).
Publicerad 12.3.2013 kl. 10.47, uppdaterad 16.6.2020 kl. 15.12