Infra-understöd

Piirroskuva, jossa käsi pitelee hakemuslomakkeita.

För vem?

MBT-avtalskommunerna i Helsingfors-, Tammerfors-, Åbo-, Uleåborg-, Jyväskylä-, Kuopio- och Lahtisregioner.

Piirroskuvitus, jossa käsi pitelee rahamassia.

Hur mycket?

Högst 30 % av projektets godkända kostnader.

ARA beviljar infra-understöd för byggande av kommunalteknik i bostadsområden.

Syftet med understödet för kommunalteknik är att inleda och tidigarelägga byggandet av nya bostadsområden i tillväxtcentrumområden. Kommunerna som hör till tillväxtcentrumområdena har ingått ett intentionsavtal om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet) med staten. Dessutom är syftet att understödet främjar samarbetet mellan kommunerna, att de bostadsområden som understöds förenhetligar samhällsstrukturen och att det i områdena byggs energieffektiv bostadsproduktion till rimliga priser.

  Understödsobjekt

  Understöd kan beviljas för byggande av gator och andra trafikleder som behövs och leder till bostadsområdet samt för byggande av bostadsområden och parker i omedelbar anslutning till dem.

  Läs mer om anvisningarna och förutsättningarna för understöd i ansökningsanvisningarna:

  Ansökningstid för understöd

  Understöd kan sökas i år 2021 under ansökningstiden mellan 1.6.-30.9.2021.
  Både villkorlig förhandsreservering för åren 2022-2023 och bidrag för år 2021 måste sökas år 2021.

  Följande kommuner kan söka om understöd:

  • Intentionsavtalskommunerna i Helsingforsregionen
  • Intentionsavtalskommunerna i Tammerforsregionen
  • Intentionsavtalskommunerna i Åboregionen
  • Intentionsavtalskommunerna i Uleåborgregionen
  • Intentionsavtalskommunerna i Jyväskyläregionen
  • Intentionsavtalskommunerna i Kuopioregionen
  • Intentionsavtalskommunerna i Lahtisregionen.

  Sök på webben

  Understödet söks via ARAs E-tjänst. Efter att du loggat in i tjänsten hittar du understödsansökan i tjänstens modul Finansierings- och ansökningsärenden.

  Kirjaudu yhteisöasiakkaiden verkkoasiointiin. Kuvan klikkaaminen avaa palvelun sivun selaimen toiselle välilehdelle.

  Gå till tjänstens sida för inloggningsanvisningar: Suomi.fi-inloggning

  Bilagor (på finska)

  Publicerad 04-11-2020 kl. 16.48, uppdaterad 25-05-2021 kl. 10.43