ARA 67 Ansökan om ordningsnummer för bostadsrättsbostad

Blankettens namn ARA 67 Ansökan om ordningsnummer för bostadsrättsbostad
   
Blankettnummer ARA 67
   
Syfte Ansökan om ordningsnummer för bostadsrättsbostad
   

Med denna blankett du kan ansöka om ett ordningsnummer för bostadsrättsbostad för att ansöka om bostadsrättsbostad. 

Nummer kostar 9,20 euro. Uppgifter för betalning anges i slutet av ansökningsblanketten.

Vänligen observera att du får ordningsnumret snabbare från ordningsnummerregistret

Om du inte kan skriva ut blankett

Om du inte kan ansöka om ordningsnummer på webben eller skriva ut denna blankett kan du hämta en papperblankett på din kommuns serviceställe eller på statens serviceställen. Du kan också beställa blanketten per telefon från ARAs registratorskontor (tfn. 029 525 0870).

Att skicka in ansökan till ARA

Skicka ansökan och betalningskvitto till ARA antingen per post eller via säker e-post. Om du använder säker e-posttjänst, skanna eller fotografera blanketten och kvittot. Observera att foton måste vara tydliga.

  • postadress: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), PB 30, 15141 Lahtis
  • säker e-posttjänst: turvaviesti.ara.fi 

Ytterligare anvisningar

Läs ytterligare instruktioner om ansökning av ordningsnummer från ARAs anvisningssidor 

Rådgivning i bostadsrättsfrågor

I andra bostadsrättsfrågor du kan kontakta vår telefontjänst eller e-post. 

E-post:  asumisoikeus (at) ara.fi 
Tfn: 029 525 0990 

Vi betjänar i början av september

  • 1.9 kl. 9–19
  • 2.–3.9 kl. 9–17
  • 4.–8.9 kl. 9–12 och 13–15

Servicetider från 9.9: på tisdagar kl. 9–11 och på onsdagar kl. 12–14. 

Publicerad 30-08-2023 kl. 0.00, uppdaterad 01-09-2023 kl. 8.18