Info om ARAs webbplats

Ara.fi är en webbplats som presenterar Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Den betjänar kommuner, allmännyttiga bostadssamfund, företag, myndigheter, enskilda medborgare och media. På webbplatsen berättar vi om ARAs uppgifter, målsättningar, tjänster och om aktuella frågor om våra verksamhetsbransch på finska och svenska.  På engleska sidor finns det allmänt information om sociala bostadbestånd och ARAs verksamhet.

Webbplats har publicerats den 7 maj 2013.

Tjänstens innehåll

På ara.fi:s framsida har vi samlat färska nyheter, evenemang och information om aktuella ärenden till exempel om ARA-produktion och boendet. Närmare information om ARAs olika teman får du via huvudmenyn.

Rubrikerna på huvudmenyn är:

  • Aktuellt
  • E-tjänst
  • Lån och bidrag
  • ARA-bostadbestånd
  • Boendeutveckling
  • Databank
  • Programmen
  • ARA

Aktuellt innehåller information om aktuella ärenden, evenemang, publikationer och ARAs nyhetsbrev samt infomation om energicertifikater.

E-tjänst innehåller länkar till och anvisningar om ARAs webbtjänster.

Under Lån och bidrag finns information om ARAs stöd och  understöd samt anvisningar och blanketter. Under huvudrubriken finns det också närmare information om stödvillkor, rekommendationer och förutsättningar för ARA-produktion samt egna delen för tomtpriser.

ARA-bostadbestånd innehåller information om styrning av ARA-bostadbestånd och ägarsamfund. Under rubriken finns bl.a. information om val av hyresgäster till ARA-bostäder och om allmännyttiga samfund och kommunägda hyreshusbolag.

Under Boendeutveckling hittar man information om ARAs utvecklingsverksamhet samt projekt och verktyg som ARA har kreerat med olika samarbetspartner.

Idatabank finns statistiker, utredningar och översikter om bl.a. bostadsmarknaden och ARA-produktion. Det innehåller också ARAs publikationer och kundtidningen ARA-viesti.

Programmen innehåller länkar som leder till ARAs olika temawebbplatser.

Under ARA-rubriken finns infromation om ARAs organisation och verksamhet samt kontaktuppgifter.

Upphovsrätt

Webbplatsen ara.fi innehåller upphovsrättsligt skyddat material. Det är tillåtet att länka till ara.fi och att med iakttagande av god sed använda de textmaterial som finns på webbplatsen. Användning av fotografier och annat bildmaterial bör alltid avtalas särskilt med ARAs kommunikation: viestinta.ara@ara.fi.

Vid användning av det material som finns på ara.fi bör källa och hämtningsdatum nämnas.

Inget register förs över användare

Det upprättas inget personregister över dem som använder tjänsten. I samband med att användare ger respons frågas det efter e-postadress eller andra kontaktuppgifter. Användaren kan också ge respons anonymt, men om svar önskas måste användaren uppge sina kontaktuppgifter. E-postadresser som anges i pressmeddelandetjänsten används enbart för att skicka pressmeddelanden till prenumeranter.

Användning av kakor och insamling av besöksstatistik

Ara.fi använder kakor (cookies). En del av dem hänför sig till tjänstens funktioner, en del till besöksstatistiken. Man kan välja att inte ta emot kakor genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Detta kan dock leda till att webbplatsen fungerar bristfälligt. Med tanke på utvecklandet av tjänsten samlas det in allmän statistik om hur webbplatsen används. Sådana uppgifter är bl.a. information om antalet besökare, de mest besökta sidorna, via vilken webbsida besökaren har kommit till tjänsten samt de mest frekventa sökorden och webbläsarna. Uppgifter som samlas in är bl.a. användarens IP-adress, klockslag, besökta sidor, typ av webbläsare, operativsystem och skärmupplösning. Besöksstatistiken baserar sig på serverns logguppgifter samt på Snoobi Analytics-rapportering, som använder Snoobi Analytics-programmets kakor och Java Script-kod.

Ansvar

ARA ansvarar för webbtjänstens innehåll. Eventuella fel åtgärdas utan dröjsmål.

Publicerad 01-12-2015 kl. 13.45, uppdaterad 25-10-2023 kl. 13.47