Anvisningar

Anvisningar för besvarandet av bostadsmarknadsutredningen 10.3.2020
Uppgifterna om ARA-bostädernas marknadsläge samlas från och med 2019 in direkt från de samfund som äger ARA-bostäder. Uppgifterna skickas in via ARAs e-tjänst.
Läs mer
Inloggningsanvisningar för samfund som äger ARA-bostäder 11.3.2019
Hur tar samfunden i bruk ARAs e-tjänster? Anvisningar finns här. Kom ihåg också att kontrollera samfundets grundläggande uppgifter och ARA-byggnader.
Läs mer