Ara betjänar även under undantagsförhållandena

Nyhet 17.3.2020 kl. 8.59

Enligt Finlands regerings riktlinjer har ARAs personal övergått i huvudsak till distansarbete. I praktiken innebär detta att alla möten, besök och träffar ansikte mot ansikte har ställts in.

Vår verksamhet fortsätter till övriga delar så normalt som möjligt. Vi behandlar stödansökningar och fattar beslut som förut. Även vår e-tjänst fungerar normalt. Kontakten med ARAs sakkunniga lyckas via e-post, telefon och andra digitala verktyg.